ÎNCREDERE ÎN CUVÂNTUL PROFETIC


Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți; încredeți-vă în prorocii Lui, și veți izbuti.
2 Cronici 20:20

Ascultă ediția audio aici.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră că Ellen G. White reprezintă glasul profetic prin care Dumnezeu vorbește poporului Său din timpul sfâr­șitului. Așa cum le-a vorbit copiilor Săi mereu pe parcursul istoriei, și în timpul din urmă Domnul a ales să ne vorbească într-un fel în care să putem fi îndrumați și întăriți în credință pentru a putea fi biruitori.

Învățăturile denumite generic „reforma sănătății” din cadrul scrierilor lui Ellen White constituie sfaturi extrem de prețioase pentru sănătatea poporului lui Dumnezeu din apropierea revenirii Sale. Dorința Lui a fost ca acestea să ne fie un ajutor pe toate planurile. Lui Ellen White i s-a arătat că solia de sănătate este „la fel de strâns legată de Evanghelie cum este brațul de trup” (Mărturii, vol. 3, p. 62), că ea este „brațul drept” al trupului lui Hristos, biserica Sa. Această legătură fundamentală are la bază trei principii (conform Ellen G. White Encyclopedia, Review and Herald, 2013):

1. Principiul umanitar: „Lucrarea reformei sănătății reprezintă mijlocul prin care Domnul reduce suferința din lumea noastră” (Mărturii, vol. 9, p. 112).

2. Principiul evanghelic: Ellen White, prin inspirație divină, a considerat reforma sănătății ca o punte prin care Evanghelia poate ajunge la oameni, o „ușă prin care adevărul pentru acest timp poate pătrunde în multe căminuri” (Evanghelizare, p. 513).

3. Principiul mântuirii: face ca solia adventistă de sănătate să se distingă de orice altă reformă de sănătate. Scopul mântuirii este să „restaureze în om chipul lui Dumnezeu din punct de vedere fizic, mintal și spiritual” (Educație, p. 125).

Învățăturile reformei sănătății constituie parte integrantă a planului de mântuire al lui Dumnezeu așa cum îl cunoaștem din Sfânta Scriptură. Principiile de sănătate dezvoltate de Ellen G. White sunt în conformitate cu Biblia și cu știința autentică.

Ai luat seama până acum la aceste principii de sănătate? Dacă nu, este timpul să o faci cât de curând, spre binele tău, atât temporar, cât și veșnic. Domnul așteaptă să te încrezi și tu în profetul Lui spre a avea izbândă.

autor: Elena Pridie


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.