ASTĂZI S-AU ÎMPLINIT CUVINTELE ACESTEA


Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit.
Luca  4:21

Ascultă ediția audio aici.

La sinagoga din Nazaret, în dimineața zilei de Sabat, Isus, fiul Mariei și a lui Iosif, despre care toată Galileea vorbea admirativ, este în mijlocul închinătorilor. Este invitat să citească un pasaj din Sfânta Scriptură, în semn de prețuire.

Ce a urmat era greu de anticipat. Un grup de iudei, surprinși de anunțul Mântuitorului – „astăzi s-au împlinit cuvintele acestea” –, în râvna lor pentru adevărul trăit atât de mult timp, nu au loc pentru adevărul prezent și decid să Îl arunce de pe sprânceana muntelui.

Erau în fața unui timp pe care lumea nu îl mai cunoscuse și, cu toată cucernicia lor afișată, credincioșii din Nazaret nu au capacitatea să vadă în Isus pe Mesia și nici să Îl urmeze.

Cuvântul s-a împlinit, cu sau fără ei.

Ellen White are declarații cu valoare de autoritate profetică privind acțiunea misionară specifică timpului nostru, punând un accent deosebit pe lucrarea misionară medicală. Putem spune cu toată responsabilitatea că această vreme a sosit.

Suntem chemați să răspundem invitației cerești și să ne implicăm în anul care tocmai a început, cu toate resursele locale, pentru că mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii.

De aceea, îndrăznește! Domnul Isus ne asigură că biruința este doar a acelora care îndrăznesc. „În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți” (Ioan 16:33); și pentru ca acest sfat-poruncă să fie îmbrăcat cu putere, El ne prezintă însuși exemplul Său: „Eu am biruit lumea.”

Îndrăzneala este generată de resursele pe care le avem sau le putem avea. În Psalmii 20:7 descoperim faptul că unii au încredere pentru că au cai și care, elemente definitorii ale puterii militare a vremii, alții au curaj pentru diferite provocări ale vieții, făcând apel la mult mai multe resurse (bani, relații); pentru cei credincioși rămâne însă o singură constantă – noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru. Și în această putere suntem chemați să îndrăznim anul acesta. Să îndrăznim să trăim mai sănătos, să îndrăznim să le ducem altora vindecare!

autor: Ana Maria Zanfir


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.