DAȚI-LE VOI SĂ MĂNÂNCE


Isus le-a zis: „Dați-le voi să mănânce!”
Luca 9:13

Ascultă ediția audio aici.

Minunea înmulțirii pâinilor învață dependența de Dumnezeu. Când Hristos i-a hrănit pe cei cinci mii, nu era hrană la îndemână. După toate aparențele, nu avea nicio șansă să-i hrănească pe acei oameni. Și iată-L cu cinci mii de bărbați, plus femei și copii, în acel loc sălbatic. El nu le ceruse să-L urmeze până acolo. Dar, dornici de a se afla în prezența Sa, ei veniseră fără invitație sau poruncă; dar El știa că, după ce petrecuseră toată ziua în dorința lor de a-I asculta îndrumările, erau înfometați și slăbiți. Erau departe de casă și se apropia noaptea. Mulți dintre ei nu aveau cu ce să cumpere hrană. El, care postise pentru ei patruzeci de zile în pustie, nu-i putea lăsa să se întoarcă la casele lor flămânzi.

Providența lui Dumnezeu Îl adusese pe Isus în locul în care Se afla, iar El depindea de Tatăl Său ceresc pentru a găsi mijloace prin care să facă față acelei necesități. Când ajungem în strâmtorări, trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. În orice stare de urgență, trebuie să căutăm ajutor de la Cel care are la îndemână resurse infinite.

În acest miracol, Hristos a primit de la Tatăl; El le-a dat ucenicilor, ucenicii le-au împărțit oamenilor, iar aceștia, unii altora. Tot astfel, toți cei care sunt uniți cu Hristos vor primi de la El pâinea vieții și o vor da și altora. Ucenicii Săi sunt mijlocul de comunicare între Hristos și popor.

Cât de adesea ne întristăm văzând nevoile celor săraci, neștiutori sau bolnavi! Ne întrebăm ce putem face noi cu resursele noastre limitate și cu puțina noastră putere pentru a acoperi aceste nevoi teribile. Ne punem întrebarea dacă n-ar fi mai bine să așteptăm ca altcineva, mai în măsură, sau chiar o organizație să se ocupe de găsirea de soluții la problemele lor. Dar Domnul Hristos a spus: „Dați-le voi să mănânce!” Folosiți mijloacele, timpul și priceperea pe care le aveți. Aduceți-vă pâinile de orz la Isus.

Deși pot fi insuficiente pentru a hrăni mii, resursele voastre pot fi îndeajuns pentru a hrăni o persoană. În mâna lui Hristos, ele pot hrăni pe mulți. Asemenea ucenicilor, dați ce aveți. Hristos va înmulți darul. El va răsplăti simpla și sincera noastră încredere pe care ne-o punem în El. Ceea ce nu pare să fie decât un ajutor sărac se va dovedi o masă îmbelșugată. (Divina vindecare, pp. 48–49).

autor: Ellen G. White


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.