DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS


Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.
Filipeni 4:6,7

Ascultă ediția audio aici.

  

Când ajungem în situații dificile, El Își descoperă puterea și înțelepciunea, ca răspuns la rugăciunea făcută în umilință. Aveți încredere în El ca într-un Dumnezeu care ascultă și răspunde la rugăciuni. El vi Se va descoperi ca Unul care poate da ajutor în orice stare de urgență. El, care l-a creat pe om, care i-a dat minunatele însușiri fizice, mintale și spirituale, nu va reține ceea ce este necesar pentru sprijinirea vieții pe care a dat-o. El, care ne-a dat Cuvântul Său – frunzele pomului vieții –, nu Se va feri să ne dea cunoștința legată de modul în care să facem rost de hrană pentru copiii Săi nevoiași. (…)

Acela care i-a învățat pe Adam și pe Eva în Eden cum să îngrijească grădina dorește să-i instruiască și pe oamenii de astăzi. Există înțelepciune pentru cel care ține în mâini plugul și care seamănă sămânța. Înaintea celor care se încred în El și Îl ascultă, Dumnezeu va deschide căi pe care ei să înainteze. Să înainteze deci cu curaj, având încredere că El Se va îngriji de nevoile lor după marea Sa bunătate.

Acela care a hrănit mulțimea cu cinci pâini și doi peștișori este în stare și astăzi să ne dea rodul muncii noastre. El, care le-a cerut pescarilor din Galileea să-și arunce mrejele pentru pescuire și care, după ce I-au dat ascultare, le-a umplut năvoadele până s-au rupt, dorește ca cei din poporul Său să vadă în aceasta o dovadă a ceea ce dorește El să facă pentru ei astăzi. Dumnezeul care le-a dat copiilor lui Israel în pustie mană din cer încă trăiește și domnește. El îi va călăuzi pe cei care formează poporul Său și le va da pricepere și înțelegere pentru lucrarea pe care sunt chemați s-o facă. El le va da înțelepciune celor care se străduiesc să-și împlinească datoria în mod conștiincios și rațional. El, care este Stăpânul lumii, este bogat în resurse și-i va binecuvânta pe toți cei care caută să aducă binecuvântări altora.

Noi trebuie să privim cu credință către cer. Nu trebuie să fim descurajați din pricina eșecului cu care ne confruntăm și nici să fim demoralizați din cauza întârzierii. … Munții și dealurile sunt în schimbare, pământul se învechește ca o haină; dar binecuvântarea lui Dumnezeu, care întinde o masă în pustie pentru poporul Său, nu va înceta niciodată (Divina vindecare, pp. 199–200).

autor: Ellen G. White


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.