DEVOȚIUNE AUTENTICĂ


Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El.
Coloseni 2:6

Ascultă ediția audio aici.

 

Devoțiunea ne ajută să apreciem lucrurile veșnice. Diferența dintre meditațiile orientale și meditația creștină este aceea că, în timp ce primele încurajează golirea minții de toate gândurile, ultima ne ajută să ne umplem mintea cu voința și cuvântul lui Dumnezeu.

Atunci când poporul lui Dumnezeu a experimentat puterea Lui uimitoare cu prilejul despicării apelor Mării Roșii, toți au început să cânte de bucurie, ca o manifestare naturală a inimii lor pline de recunoștință și de uimire. Acesta a fost un act de devoțiune spontan.

Devoțiunea înseamnă să fim încântați de Dumnezeu și de ceea ce El (va) face pentru noi. Atunci când conștientizăm că „orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor ” (Iacov 1:17), suntem feriți de idolul modern al materialismului și ne punem încrederea în Acela care are grijă de „păsările cerului”. Noi ne închinăm și cu ajutorul imaginației; de aceea mintea noastră trebuie să fie conectată la realitățile veșnice și la comorile Cuvântului lui Dumnezeu pe tot parcursul zilei. Prin credință, noi putem păși pe străzile prăfuite ale Ierusalimului din vechime alături de eroii Bibliei sau ne putem plimba cu Isus în Noul Ierusalim. Așa a umblat Enoh cu Dumnezeu timp de 300 de ani: „Roagă-te în cămăruța ta și, mergând la lucrul tău zilnic, lasă ca inima să fie mereu înălțată la Dumnezeu. Astfel a umblat Enoh cu Dumnezeu. Aceste rugăciuni în taină se înalță la tronul harului asemenea mirosului prețios al jertfei de tămâie. Satana nu poate să înfrângă pe acela a cărui inimă se sprijină astfel pe Dumnezeu” (Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 98).

Devoțiunea nu se limitează la altarul familial și nici la timpul nostru personal cu Dumnezeu, ci este un stil de viață. În timp ce nimeni nu L-a înțeles pe Hristos pe pământ, El își găsea fericirea în comuniunea cu Tatăl. Dumnezeu caută și astăzi închinători care se închină în mod conștient și pe baza Scripturii. Așadar, să nu mai umblăm singuri, pentru că fericirea, pacea, puterea, siguranța, răbdarea, biruința, noblețea și tot ce avem nevoie în timpul zilei au o Sursă. Și această Sursă este la o rugăciune distanță de fiecare dintre noi. Să rămânem conectați toată ziua la ea.

autor: Norbert Hârșan


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.