AVEM NEVOIE DE MAI MULȚI OAMENI CA IOSUA ȘI CALEB


Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!”
Numeri 13:30

Ascultă ediția audio aici.

Al treilea înger zboară prin mijlocul cerului, vestind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aceasta este lucrarea ce trebuie făcută în aceste zile din urmă. Solia nu pierde nimic din putere pe măsură ce înaintează în zbor. Ioan vede lucrarea crescând în putere, până când pământul întreg se umple de slava lui Dumnezeu. Solia: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui” să fie transmisă cu voce tare. Ființele omenești trebuie să ducă mai departe lucrarea Domnului cu zel și energie întețite. În cămin, în școală și în biserică, bărbați, femei și tineri trebuie să se pregătească să dea lumii solia. (…) Acum, chiar acum, avem nevoie de oameni ca Iosua și Caleb. Avem nevoie de tinere și de tineri puternici, devotați și cu sacrificiu de sine, care să iasă în față (Letter 134, 1901).

Avem nevoie astăzi de oameni de o totală credincioșie, de bărbați care Îl urmează pe Domnul, de bărbați care nu sunt dispuși să tacă atunci când trebuie să vorbească, de bărbați tari ca oțelul când vine vorba despre principii, care nu caută să se dea în spectacol, ci care umblă smeriți cu Dumnezeu, sunt răbdători, buni, îndatoritori, curtenitori, care înțeleg că știința rugăciunii este aceea de a exercita credința și de a face fapte care să fie spre slava lui Dumnezeu și spre binele poporului Său. (…) Pentru a-L urma pe Isus, este necesară o convertire totală la început și o repetare a acestei convertiri în fiecare zi (CBAZȘ, vol. 1, p. 1113).

Credința în Dumnezeu a fost cea care i-a dat curaj lui Caleb, l-a apărat de teama de oameni și l-a făcut în stare să stea curajos și neclintit în apărarea dreptății. Prin sprijinirea pe puterea aceasta, pe Generalul puternic al oștirilor cerului, fiecare ostaș credincios al crucii poate primi tărie și curaj pentru a birui obstacolele ce par de netrecut (Review and Herald, 30 mai 1912).

autor: Ellen G. White


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.