AI ÎNVĂȚAT „ARTA ÎNCURAJĂRII”?


Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare.
Isaia 50:4 p.p.

Ascultă ediția audio aici.

Istoria relatează că în Grecia antică, printre alte cetăți-stat au fost Atena și Sparta. Într-o situație de maximă confruntare cu dușmanii, atenienii au apelat pentru ajutor la vecinii lor spartani. Aceștia au promis că le vor trimite salvare la timpul potrivit. A doua zi, când se apropia momentul confruntării cu inamicul, atenienii așteptau disperați ajutorul promis. Deodată, apare la orizont un car de luptă cu un singur soldat ce se apropia învăluit într-un nor gros de praf. Când a ajuns la armatele ateniene, aceștia au văzut, spre indignarea și disperarea lor, că soldatul care coboară din car era șchiop. Pregătind în grabă execuția lui, soldatul spartan le-a cerut să-i permită să le transmită mesajul adus, înainte de a fi omorât. Era un cântăreț iscusit și, când a început să le cânte cu patos și înflăcărare despre valoarea lor, despre vitejia lor, despre dârzenia și dragostea lor de patrie, atenienii au fost atât de entuziasmați și de încurajați, că nici n-au mai așteptat să se termine cântecul, ci s-au năpustit cu toți asupra dușmanului cu un așa curaj și o așa dăruire, încât au obținut o victorie de răsunet.

Ce forță magnifică poate fi dezlănțuită atunci când folosim cuvinte de încurajare! Nici nu bănuim ce rezultate uimitoare poate aduce un cuvânt de încurajare rostit cu dragoste și bunătate. Poate trezi un suflet din „mormânt”, poate alunga nori grei din viața ruinată a semenului, poate spulbera munți de necredință și de îndoială, poate vindeca cele mai cumplite suferințe fizice și sufletești.

Despre Isus, Inspirația ne spune: „Isus căuta să inspire nădejde celui mai decăzut și celui lipsit de perspective, asigurându-i că pot ajunge și ei copii neprihăniți și nevinovați ai lui Dumnezeu. (…) Isus le spunea cuvinte de cea mai duioasă milă, cuvinte de care ei aveau nevoie și pe care le puteau înțelege. Pe alții îi găsea în luptă pe viață și pe moarte cu vrăjmașul sufletelor. Pe aceștia îi încuraja să stăruie, asigurându-i că vor birui” (Hristos, Lumina lumii, p. 91).

Cerul ne cheamă astăzi să învățăm „știința încurajării” pentru cei doborâți de întristare. Hai să începem împreună!

autor: Costică Ciobanu


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.