FAMILIA ÎN CRIZĂ


El era învățat în ce privește Calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei, și i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu.
Faptele 18:25-26

Ascultă ediția audio aici.

Criza din viața creștinilor are menirea de a genera și alte realități, alte experiențe, distincte de planurile umanului, cu raționamentele lui. Decretul împăratului Claudiu (49–59 d.Hr.) împotriva evreilor din Roma era parte a unui scenariu divin, implicând o familie, soț și soție, care au înțeles că pot trăi o experiență girată de un Dumnezeu al multitudinilor de soluții pentru ieșirea din crize. Întâlnirea lor cu Pavel în Corint (Faptele 18:1,2) a fost prima etapă a planului divin, o experiență spirituală și misionară. Un an și șase luni au lucrat împreună cu un apostol al neamurilor, iar la final Pavel i-a luat și pe cei doi soți în călătoriile lui?

În Efes, Aquila și Priscila l-au întâlnit pe Apolo, un om cu darul vorbirii și al învățării, tare în Scripturi și cu un duh înfocat (Faptele 18:24), un cetățean alexandrin care prin educația lui era foarte folositor în lucrare. Îi lipsea însă un „detaliu” esențial, pe care doar cei care trec prin experiența crizei credinței îl pot învăța: înțelegerea cu de-amănuntul a Căii Domnului (Faptele 18:26). În final, criza acelei familii romane a fost binecuvântarea lui Apolo, care apoi a avut aceeași influență în Efes ca și apostolul Pavel.

O familie și-a pus căminul la dispoziție pentru a învăța ce înseamnă „cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu”, esența Căii Domnului, adevărul în toate detaliile lui, iar Apolo i-a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră și îi „înfrunta cu putere pe iudei și le dovedea că Isus este Hristosul” (Faptele 18:27-28). Familia, dincolo de a fi un colț de rai, este și un loc al transformării crizelor în binecuvântări, nu doar pentru membrii ei, ci și pentru alții.

Doamne Isuse, deschide-ne ochii pentru a înțelege că Tu ai planurile Tale cu noi și folosește experiența crizei noastre în binecuvântarea altora!

autor: Larian Rubin Timaru


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.