ÎN DEZVOLTAREA FIZICĂ


Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El.
Luca 2:40

Ascultă ediția audio aici.

Constituția fizică a lui Isus și dezvoltarea Sa spirituală ne sunt prezentate în aceste cuvinte: „Iar Pruncul creștea și Se întărea.” În copilărie și tinerețe, trebuie acordată atenție dezvoltării fizice. Părinții trebuie să-și instruiască atât de bine copiii în formarea de obiceiuri bune în ce privește mâncatul, băutul, îmbrăcămintea și exercițiul fizic, încât să fie puse bazele unei sănătăți de fier pentru restul vieții. Organismul fizic trebuie îngrijit în mod deosebit pentru ca puterile trupului să nu se pipernicească, ci să se dezvolte la întreaga lor capacitate. Acest lucru îi pune pe copii și pe tineri într-o poziție favorabilă, astfel încât, dacă adăugăm constituției fizice robuste și o educație religioasă adecvată, ei să poată, asemenea lui Hristos, să crească puternici în spirit.

Mulți pretind că, pentru păstrarea sănătății fizice, este necesar să-și permită distracții egoiste. Este adevărat că, pentru ca trupul să se dezvolte optim, pentru ca mintea și corpul să fie înviorate și revigorate, este necesară o schimbare de activitate; dar acest obiectiv nu se realizează complăcându-ne în distracții prostești și neglijând astfel îndatoririle zilnice pe care tinerii ar trebui să le îndeplinească. Mintea și mâinile active ale tinerilor trebuie să fie folosite, dar dacă nu sunt îndreptate spre sarcini utile, care să-i ajute să ajungă o binecuvântare pentru ceilalți, atunci ele vor fi folosite în lucruri care le vor afecta negativ atât corpul, cât și mintea (Youth’s Instructor, 27 iulie 1893).

Muncind, în copilărie și tinerețe, Isus Și-a dezvoltat mintea și corpul. El nu Și-a folosit puterile fizice cu nepăsare, ci în așa fel încât ele să rămână sănătoase, ca să poată face cea mai bună lucrare în orice domeniu (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, p. 72).

Viața Sa de simplitate naturală a favorizat dezvoltarea unei constituții fizice robuste și a unui caracter ferm, neîntinat (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873).

Atât fizic, cât și spiritual, El a fost un exemplu a ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie oamenii prin ascultare de legile Sale (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 50–51).

autor: Ellen G. White


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.