TREAPTĂ


Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă.
1 Petru 2:6

Ascultă ediția audio aici.

Poporul despre care Dumnezeu spusese că era un neam împărătesc, un popor ales, o preoție sfântă a fost auzit de Moise cerând sângele lui Hristos. El l-a văzut crucificându-L pe Mântuitorul său. Lui Moise i s-a arătat agonia și atârnarea pe cruce a lui Hristos. (…)

Când a asistat la înălțarea Mântuitorului și a înțeles că el însuși va fi unul dintre cei aleși să-L însoțească pe Salvator și să-I deschidă porțile veșnice, ce schimbare a expresiei a fost pe fața lui Moise! Bucuria, gloria, lumina care străluceau pe chipul său, nicio limbă nu le poate descrie, nicio pană nu le poate zugrăvi. Moise fusese unul dintre cei care L-au încurajat pe Hristos pe Muntele Schimbării la Față.

Apoi i s-a arătat mulțimea celor care au înviat în momentul întoarcerii lui Isus dintre cei morți și care au intrat în cetate și li s-au arătat multora. În ciuda faptului că în gura ostașilor din detașamentul roman care au vegheat mormântul a fost pusă minciuna cum că ucenicii au venit noaptea și au furat trupul lui Hristos, învierea acestor captivi a conferit certitudinea că Isus Hristos Însuși a fost înviat dintre cei morți. (…)

Iar atunci când mulțimile au început să creadă în Fiul și să primească adevărul divin de pe buzele ucenicilor lui Isus, Satana a văzut că trebuie să întreprindă altceva pentru a contracara lucrarea pe care o făceau ucenicii. Astfel, el i-a făcut pe oameni să-L respingă pe Tatăl și Legea Sa, tot așa cum evreii Îl respinseseră pe Hristos. (…) Din cauza înșelăciunilor lui, omenirea avea să înceteze să-L mai glorifice pe Dumnezeu prin ascultarea de Legea Sa, care este temelia guvernării în cer și pe pământ.

Vechiul Testament, care conține profețiile despre venirea lui Hristos, este puțin luat în considerare acum. Acum se strigă: „Hristos, Hristos! Evanghelia, Evanghelia!” Dar Evanghelia este prezentă de-a lungul întregii Biblii, de la Geneza la Apocalipsa. Evanghelia este revelată în toate profețiile cu privire la prima venire a lui Hristos ca Mântuitor al omenirii. Fiecare act din vechea dispensațiune de întoarcere a oamenilor de la păcat sau de aducere a iertării lor era o trimitere la Salvatorul care avea să vină. El era Treapta prin intermediul căreia omenirea trebuia să fie înălțată. (Manuscript Releases, vol. 10, pp. 155, 156)

Mă bazez eu în totalitate pe Treaptă, nu pe mine însumi? Cum, mai precis?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.