LUMINA SOARELUI, LUNII ȘI STELELOR


Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric.
1 Ioan 1:5

Ascultă ediția audio aici.

În cursul manifestării lui Dumnezeu pentru poporul Său, lumina a fost dintotdeauna un simbol al prezenței Sale. La început, Cuvântul creator a făcut ca lumina să lumineze în întuneric. Lumina a fost ascunsă în stâlpul de nor, ziua, și în stâlpul de foc, noaptea, călăuzind marile oștiri ale lui Israel. Lumina a izbucnit cu înfricoșătoare măreție în jurul Domnului pe muntele Sinai. Lumina persista deasupra capacului chivotului din cortul întâlnirii. Lumina a umplut Templul lui Solomon, la inaugurare. Lumina a strălucit pe dealurile Betleemului când îngerii le-au adus vestea salvării păstorilor care privegheau.

Dumnezeu este lumină, iar în cuvintele: „Eu sunt Lumina lumii”, Hristos Își exprimă unitatea cu Dumnezeu și legătura Sa cu întreaga familie umană. El a fost Acela care la început a făcut ca lumina să „strălucească în întuneric” (2 Corinteni 4:6). El este lumina soarelui, a lunii și a stelelor. El era lumina spirituală care a luminat asupra lui Israel în simbol, în ceremonii și profeție. Dar lumina nu i-a fost dată numai lui Israel. După cum razele soarelui pătrund până în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, și lumina Soarelui Neprihănirii luminează asupra oricărui suflet.

„Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.” Lumea își are marii ei învățători, bărbați și femei, cu o inteligență uriașă și cu o minunată putere de cercetare, oameni ale căror cuvinte au stimulat gândirea și au scos la iveală domenii vaste de cunoaștere. Acești oameni au fost onorați ca binefăcătorii și îndrumătorii omenirii. Dar aici este Unul mai presus de ei.

„Tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (Ioan 1:12,18). Putem urmări succesiunea marilor învățați ai lumii până acolo unde se întind consemnările istoriei umane, dar Lumina a fost înainte de ei. După cum luna și stelele sistemului solar strălucesc în lumina reflectată de la soare, la fel, în măsura în care învățătura lor e adevărată, marii gânditori ai lumii reflectă razele Soarelui Neprihănirii. Fiecare perlă a gândirii, fiecare scânteiere a inteligenței sunt de la Lumina lumii. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 464, 465)

Cum m-a ajutat Duhul Sfânt într-un domeniu personal deficitar?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.