PREAIUBIT SCUMP


Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
Zaharia 2:8

Ascultă ediția audio aici.

Numai simțământul prezenței lui Dumnezeu poate alunga teama care i-ar face viața o povară copilului timorat. El trebuie să-și întipărească în minte promisiunea că „Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din primejdie” (Psalmii 34:7). Să citească despre Elisei, care a fost protejat de un brâu puternic de îngeri cerești atunci când armata inamică a înconjurat cetatea în care se afla! Să citească despre Petru, care, pe când se afla în temniță, condamnat la moarte, a fost vizitat de un înger și condus în siguranță afară, pe lângă soldați înarmați, prin uși masive și printr-o poartă mare de fier, cu toți drugii și toate zăvoarele lor! Să citească despre experiența de pe mare a lui Pavel, care, prizonier fiind, în drum spre proces și condamnare la moarte, a rostit aceste mărețe cuvinte de încurajare și speranță pentru soldații și marinarii aruncați încoace și încolo de furtună, epuizați de trudă, veghere și post îndelungat: „Acum, vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. (…) Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia Îi slujesc mi s-a arătat azi-noapte și mi-a zis: «Nu te teme, Pavele! Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine.»” (…)

Aceste lucruri nu au fost scrise doar ca să le citim și să ne minunăm, ci pentru ca aceeași credință care i-a insuflat pe slujitorii din vechime ai lui Dumnezeu să ne insufle și pe noi. Şi astăzi, ca și atunci, El va lucra într-un mod special oriunde vor fi inimi pline de credință care să fie canale ale puterii Sale.

Cei care nu au încredere în ei înșiși, în forțele proprii, și care din această cauză evită grijile și responsabilitățile să fie învățați să se încreadă în Dumnezeu. În felul acesta, multe persoane care, altminteri, nu ar fi decât niște nulități în lume, poate doar o povară pe capul altora, vor putea spune alături de apostolul Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filipeni 4:13).

Credința are lecții prețioase și pentru copilul care nu poate suferi jignirile. Înclinația de a se împotrivi răului sau de a răzbuna nedreptățile este adesea motivată de un simțământ acut al dreptății și de un spirit activ și energic. Un asemenea copil trebuie să fie învățat că Dumnezeu este garantul etern al dreptății. El poartă de grijă cu gingășie ființelor pe care le-a iubit atât de mult încât L-a dat pe Preaiubitul Său scump pentru a le mântui și tot El Se va ocupa de oricine comite o nedreptate. (Educație, pp. 255–257)

Într-o lume în care dreptatea este adesea ocolită, cum aș putea să-i ajut pe cei nedreptățiți să găsească speranță în Preaiubitul cerului?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.