SURSĂ A ORICĂREI CREȘTERI SPIRITUALE


Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața pe de câmp.
Zaharia 10:1

Ascultă ediția audio aici.

Spiritul Celui Atotputernic mișcă inimile oamenilor, și aceia care răspund influenței Sale devin martori pentru Dumnezeu și adevărul Său. În multe locuri pot fi văzuți oameni consacrați vestindu-le și altora lumina care le-a făcut clară calea spre mântuire prin Hristos. Și continuând să-și lase lumina să strălucească, așa cum au făcut cei botezați cu Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii, ei au primit mai mult și tot mai mult din puterea Duhului Sfânt. În felul acesta, pământul trebuie să fie luminat de slava lui Dumnezeu. (…)

Este adevărat că în timpul sfârșitului, când lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ se va îndrepta spre încheiere, eforturile sârguincioase depuse de credincioși consacrați, sub călăuzirea Duhului Sfânt, vor fi însoțite de semne deosebite ale aprobării divine. Sub simbolul ploii timpurii și târzii ce cade în țările Orientului la vremea semănatului și a seceratului, profeții evrei au profetizat despre revărsarea într-o măsură extraordinară a darului Duhului Sfânt asupra bisericii lui Dumnezeu. Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii, și rezultatele ei au fost minunate. La sfârșitul timpului, Duhul Sfânt va fi prezent în adevărata biserică.

Dar, în preajma încheierii secerișului pământului, este promisă o revărsare deosebită a Duhului Sfânt, care va pregăti biserica pentru venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemenea revărsării ploii târzii, iar în vederea acestei înnoite puteri creștinii trebuie să își înalțe cererile la Domnul secerișului „în timpul ploii târzii”. Drept răspuns, „Domnul urnește norii plini de fulgere și vă trimite o ploaie îmbelșugată”. „El vă va da ploaie (…), vă va trimite ploaie timpurie și târzie” (Zaharia 10:1; Ioel 2:23).

Dar, atâta timp cât membrii bisericii lui Dumnezeu de astăzi nu au o vie legătură cu Sursa oricărei creșteri spirituale, ei nu vor fi gata pentru vremea secerișului. Dacă nu își mențin lămpile pregătite și arzând, ei nu vor putea primi o măsură suplimentară de har în situații de nevoie specială. (Faptele apostolilor, pp. 54, 55)

Ar putea să cadă ploaia târzie peste cei din jurul meu și eu să rămân neatins? Când m-am rugat ultima dată să cadă și peste mine ploaia târzie?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.