CONDUCĂTOR DE DREPT


Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești.”
Luca 4:8

Ascultă ediția audio aici.

Satana și-a adunat toate puterile ca să dea curs ultimei lui ispite, deoarece acest ultim efort avea să-i decidă destinul, în funcție de cel care avea să iasă victorios. A pretins că lumea este proprietatea sa și că el este domnul puterilor văzduhului.

El L-a dus pe Isus pe un munte foarte înalt și apoi, printr-o imagine panoramică, a făcut să-I treacă prin fața ochilor toate imperiile lumii care fuseseră atâta vreme sub stăpânirea lui și I le-a oferit lui Hristos ca pe un dar extraordinar. El I-a spus lui Isus că toate aceste imperii puteau să fie ale Sale fără suferință și fără vreun risc. Satana a promis, ca o favoare, să Îi predea sceptrul și domnia și să-L facă pe El conducător de drept. Singurul lucru pe care îl cerea în schimb pentru a-I da stăpânirea peste toate împărățiile lumii pe care I le arătase în acea zi era ca Hristos să îi aducă omagiu ca unui superior.

Pentru o clipă, privirea lui Isus s-a oprit asupra gloriei prezentate, dar S-a întors și a refuzat să rămână cu privirea asupra acelui spectacol fascinant. El nu voia să-Şi ciuntească integritatea fermă, stând la tocmeală cu ispititorul. Când Satana a pretins închinare, lui Isus I s-a stârnit indignarea divină și nu a mai putut suporta pretențiile blasfematoare și nici măcar să-l lase să rămână în prezența Sa. Aici, Hristos Și-a exercitat autoritatea divină și i-a poruncit lui Satana să înceteze. „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: «Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești.»”

În mândria și aroganța lui, Satana se declarase conducătorul de drept și permanent al lumii, posesorul tuturor bogățiilor și gloriei ei, pretinzând închinarea tuturor ființelor care o locuiau, ca și cum el ar fi fost cel care crease lumea și tot ce este pe ea. El I-a spus lui Hristos: „Ţie Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” El ar fi vrut să facă o înțelegere cu Hristos, să Îi dea Lui tot ce pretindea că este al său, dacă Hristos i S-ar fi închinat.

Această insultă la adresa Creatorului a stârnit indignarea Fiului lui Dumnezeu și L-a făcut să-l mustre pe Satana și să-l alunge de acolo. (Confruntarea cu ispita, pp. 52, 53)

Cum va fi atunci când Isus va lua în stăpânire noul Pământ, un loc perfect unde păcatul nu va mai apărea niciodată?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.