MINUNATUL SFETNIC


Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Psalmii 73:24

Ascultă ediția audio aici.

Dumnezeu cheamă ființele umane să se opună puterilor răului. El spune: „Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii, din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii” (Romani 6:12,13).

Viața creștină este un război. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești” (Efeseni 6:12). În acest conflict dintre neprihănire și nelegiuire, noi putem avea succes numai prin ajutor divin. Voința noastră finită trebuie adusă sub puterea voinței Celui Infinit, omenescul trebuie împletit cu divinul. Astfel Duhul Sfânt ne va fi dat ca ajutor și orice biruință va fi un pas spre recuperarea proprietății răscumpărate a lui Dumnezeu, spre restaurarea chipului Său în suflet.

Domnul Isus acționează prin intermediul Duhului Sfânt pentru că El este reprezentantul Său. Prin El se insuflă viață spirituală în suflet, trezindu-i energiile pentru a face binele, curățindu-l de mizeria morală și făcându-l potrivit pentru Împărăția Sa. Isus are mari binecuvântări de dat, daruri bogate de distribuit printre oameni. El este Minunatul Sfetnic, infinit în înțelepciune și putere și, dacă vom conștientiza puterea Duhului Sfânt și ne vom lăsa modelați de ea, vom fi desăvârșiți în El. Ce gând! În Hristos „locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. [Noi avem] totul deplin în El.” Inima omenească nu va cunoaște niciodată fericirea până când nu se va lăsa modelată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul armonizează sufletul renăscut cu modelul Isus Hristos. Prin influența Sa, dușmănia față de Dumnezeu este transformată în credință și dragoste, iar mândria, în umilință. Sufletul percepe frumusețea adevărului și Hristos este onorat prin excelența și perfecțiunea caracterului. Când sunt realizate aceste schimbări, îngerii izbucnesc în cântări de bucurie, și Dumnezeu și Hristos se bucură de sufletele modelate în asemănare divină. (Review and Herald, 25 august 1896)

Când s-au bucurat ultima dată îngerii de o schimbare pozitivă adusă de Duhul Sfânt în viața mea?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.