PROFET DIN GALILEEA


Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume.
Ioan 6:14

Ascultă ediția audio aici.

Mulți oameni educați și cu influență veniseră la Profetul din Galileea ca să-L asculte. Unii dintre ei priveau cu interes și curiozitate la mulțimea care se adunase în jurul lui Hristos în timp ce predica pe malul mării. Acolo erau reprezentate toate categoriile sociale: săraci, analfabeți, cerșetori zdrențăroși, hoți ale căror chipuri purtau trăsăturile vinovăției, schilozi, victime ale viciului, negustori și oameni fără ocupație. Bogați și săraci, oameni de rând și persoane din înalta societate, toți căutau un loc în mulțimea aglomerată pentru a sta să asculte cuvintele lui Hristos. Privind auditoriul ciudat, oamenii educați se întrebau: Oare să aibă Împărăția lui Dumnezeu o asemenea componență? Din nou, Mântuitorul le-a răspuns printr-o parabolă: „Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala” (Matei 13:33).

La evrei, aluatul era folosit uneori ca simbol al păcatului. Când venea timpul Paștelui, oamenilor li se cerea să arunce orice aluat din casă, precum și să îndepărteze orice păcat din inimă. Domnul Hristos i-a avertizat pe ucenicii Săi: „Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia” (Luca 12:1). Iar apostolul Pavel vorbește despre „un aluat de răutate și viclenie” (1 Corinteni 5:8). Totuși, în această parabolă, Mântuitorul folosește aluatul pentru a reprezenta Împărăția cerurilor. El ilustrează puterea harului lui Dumnezeu de a asimila și de a transforma.

Nimeni nu este atât de rău și de degradat, nimeni nu este atât de decăzut încât să fie dincolo de puterea activă a harului lui Dumnezeu. În toți cei care se vor supune Duhului Sfânt va fi sădit un nou principiu de viață. În ființa umană va fi refăcut chipul lui Dumnezeu, pierdut din cauza păcatului.

Dar omul nu se poate schimba singur prin exercitarea voinței proprii. El nu deține nicio capacitate de a realiza această transformare. Înainte ca plămădeala să suporte modificarea dorită, trebuie pus în ea aluatul – ceva care provine întru totul din exteriorul ei. La fel, înainte de a fi pregătit pentru Împărăția slavei, păcătosul trebuie să primească harul lui Dumnezeu. Toată educația și cultura pe care le poate oferi lumea nu au cum să transforme un copil decăzut al păcatului într-un copil al cerului. Energia regeneratoare și înnoitoare trebuie să vină din partea lui Dumnezeu. Schimbarea poate fi realizată doar prin Duhul Sfânt. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 95–97)

Cum mi-a schimbat aluatul harului lui Dumnezeu atitudinea și comportamentul?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.