SURSĂ A TOT CE ESTE PLĂCUT ȘI ÎMPLINITOR


Înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta.
Psalmii 16:11

Ascultă ediția audio aici.

Dintre toate aspectele educației care trebuie date în căminele noastre școlare, practica religioasă este cea mai importantă. Aceasta trebuie tratată cu cea mai mare solemnitate și cel mai mare respect, dar, în același timp, să fie făcută cât mai plăcută posibil. Serviciile religioase nu trebuie să fie prelungite până când devin obositoare, deoarece impresia creată astfel asupra minții îi va face pe tineri să asocieze religia cu tot ce este anost și neinteresant și mulți dintre cei care, dacă ar fi învățați așa cum ar trebui, ar putea deveni o binecuvântare pentru lume și pentru biserică vor fi determinați să treacă de partea vrăjmașului. Adunările din Sabat, serviciile divine de dimineața și de seara din cămin și de la capelă, dacă nu sunt plănuite cu înțelepciune și dacă nu sunt vitalizate de Duhul lui Dumnezeu, pot să devină extrem de formale, de neplăcute și de neatractive, iar tinerilor li se vor părea cele mai obositoare dintre toate activitățile școlare. Adunările sociale și celelalte activități religioase trebuie să fie astfel planificate și organizate, încât să fie nu doar utile, ci și atât de plăcute încât să fie foarte atractive. Rugăciunea făcută împreună va lega inimile de Dumnezeu prin legături durabile. Dând mărturie pentru Hristos în mod deschis și curajos, manifestând în caracterul nostru blândețea, umilința și dragostea Lui, îi vom fermeca pe ceilalți cu frumusețea sfințeniei.

În toate aceste ocazii, Hristos trebuie să fie prezentat ca „deosebindu-Se din zece mii”, Cel a cărui ființă este „plină de farmec” (Cântarea cântărilor 5:10,16). El trebuie să fie prezentat ca Sursa a tot ce este plăcut și împlinitor, Dătătorul oricărui dar bun și desăvârșit, Autorul oricărei binecuvântări, Cel în care se concentrează toate speranțele noastre de viață veșnică. În orice activitate religioasă, lăsați ca dragostea lui Dumnezeu și bucuria experienței creștine să apară în frumusețea lor adevărată. Prezentați-L pe Mântuitorul ca pe Vindecătorul oricărui efect al păcatului.

Pentru a ajunge la acest rezultat, trebuie evitată orice concepție îngustă. Este nevoie de o devoțiune sinceră, serioasă, venită din inimă. Este esențial ca profesorii să aibă o pietate activă, înflăcărată. Există putere pentru noi dacă vrem să o primim. Există har pentru noi dacă îl apreciem. Duhul Sfânt așteaptă să fie cerut și nu trebuie decât să Îl cerem cu o intensitate proporțională cu valoarea obiectivului urmărit. (Mărturii pentru biserică, vol. 6, pp. 174, 175)

Ce am găsit eu mai semnificativ în viața mea devoțională și în timpul meu privat cu Dumnezeu? Ce îmi place cel mai mult la serviciul de închinare la biserică?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.