REGE MĂREȚ


El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
Luca 1:32

Ascultă ediția audio aici.

Noi trebuie să ne comparăm caracterul cu standardul infailibil al Legii lui Dumnezeu. Pentru a face acest lucru, trebuie să cercetăm Scripturile și să ne măsurăm realizările după Cuvântul lui Dumnezeu. Prin harul lui Hristos sunt posibil de atins cele mai înalte culmi în privința caracterului; căci orice suflet care ajunge sub influența modelatoare a Duhului lui Dumnezeu poate fi transformat în ce privește mintea și inima. Pentru a înțelege starea în care vă aflați, este necesar să studiați Biblia și să vegheați în rugăciune. Apostolul spune: „Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați“ (2 Corinteni 13:5). Cei care sunt neștiutori să nu rămână așa. Ei nu pot rămâne în neștiință și să stea față în față cu Dumnezeu. Trebuie să privească la crucea de pe Calvar și să pună preț pe suflet după valoarea sacrificiului care a fost făcut acolo. Domnul Isus le spune tuturor credincioșilor: „Voi sunteți martorii Mei.” „Voi sunteți împreună-lucrători cu Dumnezeu.” Dat fiind acest lucru, cât de serios ar trebui să se lupte fiecare pentru a-și folosi toate puterile ca să profite de fiecare ocazie pentru a fi de folos: „În sârguință, fiți fără preget; fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului“ (Romani 12:11)!

Fiecare talent care a fost dat oamenilor trebuie pus la lucru pentru a-i spori valoarea și tot ce se dobândește trebuie dat înapoi lui Dumnezeu. Dacă aveți lacune în ce privește manierele, vorbirea, educația, nu trebuie să rămâneți pentru totdeauna în această stare. Trebuie să luptați continuu pentru a atinge un standard mai înalt, atât în ce privește educația, cât și experiența religioasă, ca să-i puteți învăța pe alții lucrurile cele bune. Ca slujitori ai Regelui măreț, ar trebui să vă dați seama că aveți obligația de a vă dezvolta prin meditație, studiu și comuniune cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu poate să vă facă înțelepți, să vă ghideze și să vă facă desăvârșiți în Hristos. Mântuitorul iubit este un model perfect pe care toți credincioșii Săi trebuie să-l urmeze. Este un privilegiu pentru fiecare copil al lui Dumnezeu să înțeleagă lucrurile spirituale, să fie în stare să administreze în mod înțelept ceea ce i-a fost încredințat. (Principiile educației creștine, p. 214)

Dacă aș urma exemplul lui Hristos în dezvoltarea fiecărui talent pe care mi l-a dat Dumnezeu, cum s-ar schimba viața mea personală și profesională?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.