UȘĂ LA STAULUL LUI DUMNEZEU


El Își va paște turna ca un Păstor, va lua mieii în brațe, îi va duce la sânul Lui și va călăuzi blând oile care alăptează.
Isaia 40:11

Ascultă ediția audio aici.

Hristos a aplicat aceste profeții la Sine și a arătat contrastul dintre caracterul Său și cel al conducătorilor lui Israel. Fariseii tocmai alungaseră o oaie din turmă deoarece îndrăznea să dea mărturie despre puterea lui Hristos. Ei tăiaseră un suflet pe care adevăratul Păstor îl atrăgea la Sine. Prin aceasta demonstrau că nu cunosc misiunea care le fusese încredințată și că sunt nedemni de încrederea care li se acordase ca păstori ai turmei. Isus le-a prezentat contrastul dintre ei și Păstorul cel bun și S-a pe Sine ca adevăratul păzitor al turmei Domnului. Însă, înainte de aceasta, le-a vorbit despre Sine folosind o altă ilustrație.

El a zis: „Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoțși un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor.” Fariseii n-au înțeles că aceste cuvinte erau rostite împotriva lor. În timp ce se întrebau în sinea lor cu privire la înțelesul lor, Isus le-a spus pe față: „Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.”

Hristos este ușa de la staulul lui Dumnezeu. Prin această ușă au intrat toți copiii Săi, din cele mai vechi timpuri. În Isus, așa cum este arătat în ceremonii, cum este prefigurat în simboluri, cum este prezentat în descoperirea profeților, cum este dezvăluit în învățăturile date ucenicilor și în minunile săvârșite în favoarea fiilor oamenilor, ei L-au văzut pe „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29) și prin El au fost aduși în staulul harului Său. (…)

Fariseii nu intraseră pe ușă. Ei săriseră în staul pe altă parte decât prin Hristos și nu făceau lucrarea adevăratului păstor. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, p. 477)

Dacă Isus este ușa staulului pentru turma lui Dumnezeu, care este rolul meu ca ajutor de păstor, lucrând pentru El și împreună cu El?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.