CEL MAI LOIAL PRIETEN


Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!
Luca 18:13

Ascultă ediția audio aici.

Cu o conștiință sensibilizată, multe suflete chinuite care îndură suferințe fizice ca rezultat al unei păcătuiri continue vor striga: „Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Fă din mine copilul Tău!” Acesta este momentul când pastorul, fiind puternic în credință, trebuie să fie pregătit să-i spună suferindului că există speranță pentru cel care se pocăiește, că oricine tânjește după ajutor și acceptare poate găsi eliberare și pace. Cel care, cu blândețe și iubire, îi vestește Evanghelia sufletului necăjit, care are o nevoie atât de mare de mesajul ei de speranță, este purtătorul de cuvânt al Aceluia care S-a jertfit pe Sine pentru omenire. Când adresează cuvinte utile și adecvate și când înalță rugăciuni pentru cel care zace pe patul suferinței, Domnul Isus Însuși este cel care vorbește. Dumnezeu vorbește prin buzele oamenilor. Inima este impresionată. Natura umană este adusă în contact cu natura divină.

Pastorul ar trebui să înțeleagă din experiență că puterea mângâietoare a harului lui Hristos aduce sănătate, pace și bucurie deplină. El ar trebui să-L cunoască pe Hristos ca Acela care i-a chemat pe toți cei trudiți și împovărați să vină la El și să găsească odihnă. Pastorul să nu uite niciodată că prezența iubitoare a Mântuitorului este continuu alături de fiecare persoană menită de Dumnezeu să împartă binecuvântări spirituale. Reținerea acestui fapt va conferi vitalitate credinței și stăruinței lui în rugăciunile pe care le înalță.

Astfel, pastorul poate să le ofere celor care îi cer ajutorul puterea dătătoare de viață a adevărului lui Dumnezeu. El le poate vorbi despre actele de vindecare ale Domnului Hristos, poate îndrepta gândurile celor bolnavi spre Acela care este Marele Medic, Lumina și Viața, Mângâierea și Speranța. El le poate spune că nu trebuie să dispere, că Mântuitorul îi iubește și că, dacă I se consacră Lui, vor avea iubirea Sa, harul Său și puterea Sa susținătoare. Pastorul să-i îndemne să se încreadă în promisiunile lui Dumnezeu, știind că Acela care a făcut aceste promisiuni este cel mai bun și cel mai loial Prieten al nostru. În timp ce se străduiește să le îndrepte mintea spre ceruri, el va descoperi că gândul la empatia duioasă a Aceluia care știe pe deplin cum să aplice balsamul vindecător le va genera celor bolnavi un simțământ de pace și liniște. (Slujitorii Evangheliei, pp. 213, 214)

Prieteniile adevărate cer timp, atenție, părtășie și grijă. Cât de adevărată este prietenia mea cu Isus?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.