FURNIZOR DE BOGĂȚII SPIRITUALE


O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu!
Romani 11:33

Ascultă ediția audio aici.

Victoria le va aparține celor care sunt loiali, devotați angajamentului luat față de cauza adevărului. „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care-L iubesc” (Iacov 1:12). Toți să ne întrebăm: Suntem noi, fiecare în parte, administratori loiali cărora li s-a încredințat transmiterea mesajului final de har pentru lume, mesaj care îi decide destinul? Suntem conștiincioși în examinarea propriei persoane, pentru a vedea ce tip de atitudine avem? Avem în mod constant ca obiectiv să reprezentăm adevărul așa cum este el în Isus? Sau adevărul este pliat după particularitățile agentului uman? Se va mistui lucrarea noastră în flăcările ultimei bătălii?

Fidelitatea, prin consacrarea deplină lui Dumnezeu, este esențială în cazul fiecărui lucrător de astăzi, dacă este să auzim de la Hristos binecuvântarea: „Bine, rob bun și credincios” (Matei 25:23). Sfatul adresat lui Timotei de părintele lui spiritual în Evanghelie a fost: „Fii cu luare-aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora” (1 Timotei 4:16). Marea întrebare este: Cum să întâmpinăm viitorul? Vom fi în siguranță doar dacă ne vom face lucrarea în fiecare zi așa cum vine, dacă vom depune efort, vom fi vigilenți, vom aștepta și în fiecare moment ne vom baza pe puterea Celui care a murit, a înviat și care este viu în vecii vecilor. Trebuie avut grijă la fiecare pas; pe măsură ce înaintăm, fiecare pas să fie hotărât, și abia apoi ne vom putea deplasa în siguranță înainte și în sus.

Dar mulți se află într-o stare laodiceeană, trăind o autoînșelare spirituală. Ei se îmbracă în haina propriei neprihăniri, imaginându-și că sunt bogați, posesori de bunuri și fără nicio nevoie de ceva, în timp ce trebuie să învețe zilnic de la Isus blândețea și smerenia, altfel vor ajunge la faliment, iar întreaga lor viață nu va fi decât o minciună. Nu ar trebui ca noi, cei care transmitem unei lumi vinovate ultimul mesaj de har, să-L prezentăm pe Isus în puritate și jertfire de sine, ca de pe buze omenești inspirate de Duhul lui Dumnezeu să se poată auzi: „Deschideți-vă ușa inimii și lăsați-L pe Isus să intre!”? Marele Furnizor de bogății spirituale te invită să iei în considerare invitația Sa: „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi” (Apocalipsa 3:18). (Scrisoarea 66, 1894)

Ce bogății spirituale mi-a oferit mie Isus?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.