PÂINE A VIEȚII


Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer.”
Ioan 6:32

Ascultă ediția audio aici.

Drept răspuns, Isus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuși Dumnezeu, pe care El L-a însemnat cu pecetea Lui». Ei I-au zis: «Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?» Isus le-a răspuns: «Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El»” (Ioan 6:26-29).

Isus le-a spus că nu Moise le-a dat pâinea din cer. „Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața” (v. 32, 33).

Cunoaștem rezultatul acestei cuvântări simple. Care a fost acesta? Ei nu au primit adevărul. Au refuzat să audă și I-au întors spatele lui Hristos. Respingerea lui Hristos, Pâinea vieții, a însemnat pentru ei o respingere finală a adevărului. Nu au mai umblat cu Isus.

„Eu sunt Pâinea vieții”, autorul vieții spirituale, veșnice, Acela care o hrănește și o susține. În Ioan 6:35, Hristos Se prezintă prin intermediul similitudinii cu pâinea din cer. A mânca trupul Său și a bea sângele Său înseamnă a-L primi ca Învățător trimis din cer. Credința în El este esențială pentru viața spirituală. Cei care se ospătează din Cuvânt nu flămânzesc niciodată, nu însetează niciodată și nu doresc nicicând un bine superior. „«Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; oricine se va uni împotriva ta va cădea sub puterea ta. (…) Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere și pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine de la Mine», zice Domnul” (Isaia 54:14,15,17) (Manuscrisul 81, 1906)

Dacă știu că cineva L-a respins pe Isus într-o anumită arie a vieții sale, cum îl voi aborda pentru a-l ajuta?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.