ADEVĂRATA STÂNCĂ


Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos.
1 Corinteni 10:4

Ascultă ediția audio aici.

Din stânca lovită de Moise pentru prima dată la Horeb a curs un șuvoi de apă dătătoare de viață, care i-a înviorat pe israeliți în pustiu. În timpul peregrinărilor lor, ori de câte ori era nevoie, li se dădea apă printr-o minune a îndurării lui Dumnezeu. Dar apa nu a continuat să curgă la Horeb. Ori de câte ori în călătoriile lor aveau nevoie de apă, acolo, din despicăturile stâncii, apa țâșnea lângă tabăra lor.

Hristos era Acela care, prin puterea cuvântului Său, făcea ca șuvoiul răcoritor de apă să curgă spre Israel: „Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos” (1 Corinteni 10:4). El era izvorul tuturor binecuvântărilor, atât al celor trecătoare, cât și al celor spirituale. Hristos, adevărata Stâncă, a fost cu ei în toate peregrinările lor. „Și nu vor suferi de sete în pustiurile în care-i va duce, ci va face să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca și va curge apa” (Isaia 48:21). „A deschis stânca și au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate” (Psalmii 105:41).

Stânca lovită Îl ilustra pe Domnul Hristos și prin acest simbol sunt transmise cele mai prețioase adevăruri spirituale. După cum din stânca lovită se revărsa apa dătătoare de viață, tot astfel, de la Hristos, „lovit de Dumnezeu”, „străpuns pentru păcatele noastre”, „zdrobit pentru fărădelegile noastre” (Isaia 53:4,5), curge șuvoiul mântuirii pentru omenirea pierdută. După cum stânca a fost lovită o singură dată, „tot așa Hristos S-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora” (Evrei 9:28). Mântuitorul nostru nu trebuia să Se jertfească a doua oară, iar aceia care caută binecuvântările harului Său nu trebuie decât să le ceară în Numele lui Isus, revărsându-și astfel dorința inimii în rugăciune plină de căință. O astfel de rugăciune va aduce înaintea Domnului oștirilor rănile lui Isus și atunci va curge din nou sângele dătător de viață, simbolizat prin revărsarea apei dătătoare de viață pentru Israel. (Patriarhi și profeți, p. 411)

Puterea dătătoare de viață a lui Hristos este încă disponibilă pentru oricine și pentru toți cei care vor bea din El. Ce voi pierde astăzi dacă nu reușesc să beau din adevărata Stâncă, Isus Hristos?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.