CENTRU DIN CARE RADIAZĂ ÎNTREAGA GLORIE


Eu sunt Lumina lumii.
Ioan 8:12

Ascultă ediția audio aici.

Cu ochi profetic, Hristos a văzut scenele care aveau să se producă în ultimul Său conflict. El știa că, atunci când va zice: „S-a sfârșit!”, tot cerul va triumfa. Urechea Lui a auzit cântecele îndepărtate și strigătele de victorie din curțile cerești. Ştia că atunci avea să sune clopotul de înmormântare al imperiului lui Satana (…).

Hristos Se bucura că putea să facă pentru urmașii Săi mai mult decât puteau ei cere sau gândi. El vorbea cu certitudine, știind că înainte de întemeierea lumii se dăduse un decret atotputernic. El știa că adevărul, înarmat cu atotputernicia Duhului Sfânt, va birui în lupta cu răul și că stindardul însângerat va flutura biruitor deasupra urmașilor Săi. (…)

„V-am spus aceste lucruri”, a zis El, „ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Hristos n-a cedat și nici nu S-a descurajat, iar urmașii Lui trebuie să manifeste o credință la fel de persistentă ca a Lui. Ei trebuie să trăiască așa cum a trăit El și să lucreze așa cum a lucrat El, pentru că depind de Marele lor Maestru. Trebuie să aibă curaj, energie și perseverență. Cu toate că drumul lor este barat de aparente imposibilități, ei trebuie să meargă înainte, prin harul Lui. În loc să se plângă de greutăți, sunt chemați să le depășească. (…) Planul Lui este ca ei să aibă cea mai pregnantă influență din univers, care vine de la izvorul întregii puteri. Ei trebuie să aibă putere să se împotrivească răului, putere pe care nu o poate înfrânge nici pământul, nici moartea, nici locuința morților, putere care îi va face în stare să biruiască așa cum a biruit Hristos.

Hristos dorește ca ordinea cerului, planul ceresc de guvernare, armonia divină a cerului să se găsească și în biserica Sa de pe pământ. În felul acesta, El va fi glorificat prin aleșii Săi. Prin intermediul lor, Soarele Neprihănirii va străluci astfel în lume cu o lumină neumbrită. (…) Biserica, înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, este intermediara Sa, prin care trebuie să se vadă pe deplin și desăvârșit bogățiile milei, harului și iubirii Sale. Hristos privește la poporul Său, în puritatea și perfecțiunea lui, ca la răsplata pentru umilința Sa și un adaos la slava Sa – Hristos, marele Centru din care radiază întreaga glorie. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 679, 680)

Cum Îl văd eu pe Isus manifestându-Și slava în viața mea?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.