MARELE DAR


El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
Romani 8:32

Ascultă ediția audio aici.

Domnul îi privește cu milă pe cei care se împovărează singuri cu grijile gospodăriei și complicațiile afacerilor. Ei duc multele poveri ale slujirii și neglijează singurul lucru esențial. „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”, ne spune Mântuitorul, „și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”. Prin aceasta ne spune, de fapt: Îndreptați-vă privirea dinspre lumea aceasta înspre lumea veșnică! Preocupați-vă cu cea mai mare seriozitate de obținerea lucrurilor pe care le prețuiește Dumnezeu și pentru care Hristos Şi-a dat viața ca să le puteți avea! Jertfa Sa v-a deschis larg porțile cerului. Strângeți-vă comoara lângă tronul lui Dumnezeu, îndeplinind, prin capitalul ce v-a fost încredințat, misiunea de a ajuta oamenii să cunoască adevărul! Acest lucru vă va asigura bogățiile veșnice. (…)

Când ne gândim la Marele Dar al Cerului pentru răscumpărarea lumii noastre păcătoase și când luăm apoi în considerare darurile pe care le putem aduce noi, nu îndrăznim să mai facem comparații. Tot ce ar putea aduce universul întreg nici nu se poate asemăna cu acest dar unic. Când Cel egal cu Tatăl a venit să plătească prețul pentru sufletele oamenilor și să le ofere viața veșnică, s-a manifestat o dragoste inestimabilă. Cei care se declară purtători ai Numelui lui Hristos să nu fie oare atrași de Mântuitorul lumii, să fie ei indiferenți la posibilitatea de a deține adevărul și neprihănirea și să desconsidere ei comoara cerească în favoarea celei pământești?

„Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vadă faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Sfaturi pentru administrarea creștină a vieții, pp. 225, 226)

Cum s-ar schimba starea actuală de lucruri dacă ar deveni prioritatea mea lucrurile pe care le apreciază Isus?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.