TOVARĂȘ DIVIN


Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.
Matei 28:20

Ascultă ediția audio aici.

Purtăm în trupul nostru actul morții Domnului Isus, care este viață, mântuire și neprihănire pentru noi. Oriunde am merge există ceva care să amintească de Cel Drag al nostru. Printr-o credință vie, noi rămânem în Hristos. El rămâne în inima noastră prin însușirea credinței la nivel personal. Beneficiem de tovărășia prezenței divine, iar când ne dăm seama de această prezență, gândurile ne sunt aduse la supunerea față de Domnul Isus Hristos. Exercițiile noastre spirituale sunt proporționale cu măsura în care suntem conștienți de această tovărășie. Așa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Când ne gândim ce înseamnă Hristos pentru noi și ce lucrare a făcut El pentru noi – planul de mântuire –, El va locui în inima noastră prin credință. Vom fi cei mai fericiți oameni când vom cultiva conștientizarea acestui mare dar al lui Dumnezeu pentru lumea noastră și pentru noi, personal.

Aceste gânduri au puterea de a domina întregul caracter. Vreau să vă întipăresc în minte că, dacă vreți, puteți avea alături de voi fără încetare un Tovarăș divin. „Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.»” Când mintea insistă asupra lui Hristos, caracterul nostru este modelat în asemănare cu cel divin. Gândurile sunt pătrunse de simțământul bunătății și al iubirii Sale. Când contemplăm caracterul Său, El Se află în toate gândurile noastre. Iubirea Sa ne cuprinde. Dacă privim chiar și o singură clipă la strălucirea soarelui de la miezul zilei și ne întoarcem apoi privirea în altă direcție, imaginea soarelui se va proiecta în tot ce vedem.

Tot așa este și atunci când privim la Isus. Tot ce vedem reflectă chipul Soarelui Neprihănirii. Nu mai putem vedea nimic altceva și nu mai putem vorbi despre nimic altceva. Chipul Său este întipărit în sufletul nostru și influențează fiecare aspect al vieții de zi cu zi, îmblânzind și supunând întreaga noastră fire. Privind la El, suntem schimbați după chipul divin, ajungând chiar asemenea lui Hristos. Asupra tuturor celor cu care vom interacționa vom răspândi razele luminoase și voioase ale neprihănirii Sale. Ne-am transformat caracterul, deoarece inima, sufletul și mintea sunt iluminate de reflexia Celui care ne-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru noi. (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pp. 388, 389)

Când îmi voi face timp astăzi să privesc în mod susținut la Isus?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.