CERCETĂTOR AL INIMII


Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după roadele faptelor lui.
Ieremia 17:10

Ascultă ediția audio aici.

Am fost ispitită, teribil de ispitită, văzând cât de puțini dintre cei care declară că Îl iubesc pe Dumnezeu Îl iubesc cu adevărat. Ascultarea noastră de poruncile lui Dumnezeu dovedește dacă suntem într-adevăr copiii Lui. Suntem înclinați să ne temem de aparența lucrurilor trecătoare din această lume. Toate forțele și puterile întunericului acționează împotriva rasei umane pentru a restrânge libertatea religioasă și a impune slujirea și închinarea la sabatul idolatru. Dumnezeu știe care vor fi urmările.

Sunt așa de bucuroasă că Tatăl înțelege fiecare detaliu al dificultăților cu care noi trebuie să ne confruntăm! Crezând că El este Dumnezeu și cunoscându-L ca Dumnezeu, știm că El are o viziune mai largă decât ne este nouă posibilă. Idealurile Sale sunt mai înalte decât oricare dintre părerile noastre. El poate citi fiecare plan ascuns al inimii celor care se asociază împotriva lui Dumnezeu și cooperează cu îngerii răi pentru a-i doborî pe cei neprihăniți. Toate forțele îngerilor răi asociate cu oamenii răi vor fi în acțiune pentru a suprima adevărul și libertatea de a crede adevărul. Să nu cedăm acum în lucrarea noastră, să nu fim descurajați! Orice dilemă este ca ziua de deschisă înaintea Cercetătorului inimii. El vede efortul făcut pentru a influența un copil într-o direcție greșită. Cel Preaînalt și Ales, care locuiește în veșnicie, nu va trece cu vederea pe cel care lucrează contra voii Sale, murdărind și corupând mințile omenești. Trebuie să ținem cont că Dumnezeu cunoaște și Dumnezeu înțelege.

Aveți în vedere standarde înalte! Ca popor ales al lui Dumnezeu, aducem la îndeplinire planurile Sale și realizăm scopurile Sale. Sinele este supus lui Dumnezeu. Trebuie să privim la Isus, sperând în El, fără să-L dezamăgim și să-I înșelăm așteptările. Să facem și să fim exact ce vrea El să fim! Și lecția pe care trebuie să o învățăm în fiecare zi este să fim blânzi și smeriți cu inima. Apoi putem să ridicăm standardele mai sus și mai sus. Copiii mei, ascundeți-vă în fiecare zi în crăpătura Stâncii, unde nu veți fi văzuți, dar veți putea vedea și unde veți putea auzi proclamarea caracterului lui Dumnezeu. Acest lucru merită totul din partea noastră. (Scrisoarea 141, 1896)

Dacă nu reușesc să mă împotrivesc celor care acționează pentru a corupe mintea oamenilor, cum mă va privi Dumnezeu?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.