MARELE ARHETIP


Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
Ioan 1:29

Ascultă ediția audio aici.

Dacă urmașii Domnului Hristos vor crede în Cuvântul Său și îl vor împlini în viața lor, nu va exista nicio știință legată de lumea naturală pe care ei să nu fie capabili să o înțeleagă și să o aprecieze. Științele naturii nu sunt altceva decât o sursă de mijloace de împărtășire a adevărului. Ele constituie un tezaur al cunoașterii din care poate învăța orice elev aflat în școala lui Hristos. Când contemplăm frumusețea naturii, când studiem lecțiile pe care ni le oferă ea prin cultivarea pământului, prin creșterea pomilor și prin toate minunile pământului, ale mării și ale cerului, ajungem la o nouă înțelegere a adevărului. Iar tainele cu privire la interacțiunile lui Dumnezeu cu oamenii, profunzimile înțelepciunii și judecății Sale, așa cum se văd ele în viața omului, toate se dovedesc a fi un tezaur plin de comori.

Totuși în Cuvântul scris îi sunt descoperite cel mai clar omului căzut cunoștințele cu privire la Dumnezeu. Cuvântul Său este tezaurul bogățiilor inepuizabile ale lui Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde atât Vechiul, cât și Noul Testament. Niciunul nu este complet fără celălalt. Domnul Hristos a afirmat că adevărurile Vechiului Testament sunt la fel de valoroase ca acelea ale Noului Testament. El a fost în aceeași măsură Răscumpărătorul lumii la începutul ei, cât este și în zilele noastre. Înainte ca Domnul să Își îmbrace divinitatea în natura umană și să vină în lumea noastră, mesajul Evangheliei a fost prezentat prin Adam, Set, Enoh, Metusala și Noe. Avraam în Canaan, iar Lot în Sodoma au răspândit mesajul și, din generație în generație, mesageri devotați L-au proclamat pe Acela care trebuia să vină. Ceremoniile religiei iudaice au fost instituite chiar de Domnul Hristos. El a fost temelia sistemului de jertfe iudaic, Marele Arhetip al tuturor serviciilor lui religioase. Sângele vărsat în timpul aducerii jertfelor indica spre jertfa Mielului lui Dumnezeu. Toate jertfele simbolice și-au găsit împlinirea în El.

Domnul Hristos, așa cum li S-a prezentat patriarhilor, așa cum a fost simbolizat în serviciul jertfelor, așa cum a fost descris în Lege și revelat de profeți, este bogăția Vechiului Testament. Iar viața, moartea și învierea Domnului Hristos și manifestarea Sa prin intermediul Duhului Sfânt sunt comoara Noului Testament. Mântuitorul nostru, strălucirea slavei Tatălui, este subiectul central atât al Vechiului, cât și al Noului Testament. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 125, 126)

Sunt eu mai atras de Isus al Noului Testament decât de Isus cel prefigurat în Vechiul Testament? Cum aș putea aprecia mai bine marele Simbol arhetipal al Vechiului Testament?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.