MARELE CENTRU DE ATRACȚIE


Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.
Ioan 12:32

Ascultă ediția audio aici.

Solia îngerului al treilea cere prezentarea Sabatului conform poruncii a patra. Acest adevăr trebuie vestit lumii, dar marele Centru de atracție, Isus Hristos, nu ar trebui lăsat în afara mesajului îngerului al treilea. Mulți care au fost angajați în lucrarea pentru timpul acesta L-au pus pe Hristos pe un loc secundar, iar teoriile și argumentele lor sunt puse pe primul loc. (…)

Ochii multora dintre cei angajați în lucrare au părut acoperiți de un văl, așa încât, atunci când au prezentat Legea, nu L-au avut în vedere pe Isus și nu au predicat faptul că acolo unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Crucea de pe Golgota este locul unde bunătatea și credincioșia s-au întâlnit și dreptatea și pacea se sărută. Cel păcătos trebuie să privească fără încetare la Golgota și, cu credința simplă a unui copilaș, trebuie să își găsească liniștea în meritele lui Hristos, primind neprihănirea Sa și crezând în harul Său. Cei angajați în lucrarea de predicare a adevărului trebuie să prezinte neprihănirea lui Hristos nu ca pe o lumină nouă, ci să o prezinte ca pe o lumină prețioasă care, pentru o vreme, a fost pierdută din vedere de oameni. Noi trebuie să-L primim pe Hristos ca Mântuitor al nostru, iar El ne atribuie neprihănirea lui Dumnezeu prin El. Să repetăm și să scoatem în evidență adevărul pe care l-a descris Ioan: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10).

În dragostea lui Dumnezeu a fost descoperit filonul cel mai uimitor de adevăr prețios, iar comorile harului lui Hristos sunt deschise pentru biserică și pentru lume. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). Ce dragoste este aceasta – ce dragoste minunată și de nepătruns – care L-a determinat pe Hristos să moară pentru noi, pe când eram încă niște păcătoși! Ce pierdere mare este pentru sufletul care înțelege cerințele serioase ale Legii, dar nu reușește să înțeleagă harul lui Hristos, care face mult mai mult! Este adevărat că, atunci când este predicată ca un adevăr în Isus, Legea lui Dumnezeu dezvăluie dragostea lui Dumnezeu, deoarece darul lui Hristos pentru lumea aceasta vinovată trebuie să ocupe o parte importantă în fiecare predică. Nu este de mirare că inimile nu au fost sensibilizate de adevăr, când acesta a fost prezentat cu răceală și fără viață. (Solii alese, vol. 1, pp. 383, 384)

Ce înseamnă a transmite adevărul biblic „așa cum este el în Isus”?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.