JERTFĂ


Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
Isaia 53:7

Ascultă ediția audio aici.

Însuși Fiul lui Dumnezeu a coborât din cer îmbrăcat în natura umană ca să le poată da putere oamenilor și să-i facă în stare să fie părtași la natura divină, pentru a se elibera de decăderea care este în lume prin pofte. Lungul Său braț uman a cuprins omenirea, în timp ce cu brațul Său divin a apucat tronul Celui Infinit. Trăind nu pentru a-Și plăcea Lui Însuși, ci Tatălui Său ceresc, investindu-Și viața în lucrarea pentru alții, făcând fapte bune și căutând să salveze omenirea care suferea, Hristos ne-a dat lecții practice de renunțare și sacrificiu de sine.

Dar Satana, lucrând prin elemente ale neascultării, a compromis lucrarea lui Dumnezeu. Printr-un act disperat, el era hotărât să facă să înceteze orice rază de lumină care putea pătrunde în întunericul moral al lumii și astfel a fost întreruptă orice comunicare de la tronul lui Dumnezeu. El era decis să-l sfideze pe Dumnezeu Tatăl, care L-a trimis în lume pe Fiul Său. Acesta este moștenitorul, spuneau arendașii ticăloși; hai să-L omorâm, și moștenirea ne va rămâne nouă! Astfel ei L-au crucificat pe Domnul vieții și slavei.

Înainte de a Se oferi pe Sine Jertfă, Hristos a căutat cel mai important și total dar pe care să-l reverse asupra lumii și care să acționeze în locul Său și să pună la dispoziția urmașilor Săi surse nemărginite de har. „Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi” (Ioan 14:16,17).

Trăsătura izbitoare a lucrărilor divine este realizarea prin mijloace foarte simple a celor mai mari lucruri ce pot fi făcute în lumea noastră. Este planul lui Dumnezeu ca fiecare parte a guvernării Sale să fie dependentă de o altă parte și totul, asemenea unei roți în roți, să opereze într-o armonie generală. El mișcă forțele umane, determinând Duhul Sfânt să atingă corzi invizibile a căror vibrație să ajungă până la marginile universului.

Prințul puterilor întunericului poate fi controlat numai prin puterea lui Dumnezeu în a treia Persoană a Divinității, Duhul Sfânt. (Manuscrisul 22, 1897)

Ce act de abnegație sau sacrificiu de sine voi face astăzi?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.