SURSĂ A ÎNTREGII VITALITĂȚICăci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos.
1 Corinteni 15:21,22

Ascultă ediția audio aici.

În timp ce viața este moștenirea celor neprihăniți, moartea este partea celor nelegiuiți.

Sufletul care păcătuiește va muri de moarte veșnică – o moarte care va dura pentru totdeauna, din care nu mai este nicio speranță a învierii, după care mânia lui Dumnezeu va fi potolită.

A fost pentru mine un motiv de uimire cum a reușit Satana atât de bine să-i facă pe oameni să creadă că ce a spus Dumnezeu: „Sufletul care păcătuiește, acela va muri” înseamnă că sufletul care păcătuiește nu va muri, ci va trăi într-o suferință veșnică. Îngerul a spus: „Viața este viață, fie că este în durere sau fericire. Moartea este fără durere, fără bucurie, fără ură.”

Hristos a îndurat o moarte agonizantă în condițiile cele mai umilitoare, pentru ca noi să putem avea viață. El Și-a dat viața Sa prețioasă ca să înfrângă moartea. Dar S-a ridicat din mormânt, iar miliardele de îngeri care au venit să-L privească reluându-Și viața pe care o lăsase I-au auzit cuvintele de bucurie triumfătoare, în timp ce stătea deasupra mormântului împrumutat al lui Iosif, proclamând: „Eu sunt Învierea și Viața” (Ioan 11:25).

Întrebarea: „Dacă un om moare, mai poate fi el viu din nou?” și-a găsit răspunsul. Prin asumarea pedepsei păcatului, prin coborârea în mormânt, Hristos a luminat mormântul pentru toți cei care mor în credință. Dumnezeu în formă umană a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Prin moartea Sa, Hristos a asigurat viața veșnică pentru toți cei care cred în El. Murind, El l-a condamnat pe cel care este la originea păcatului și a neascultării să sufere pedeapsa pentru păcat – moartea veșnică.

Ca deținător și dătător al vieții veșnice, Hristos a fost singurul în stare să înfrângă moartea. El este Răscumpărătorul nostru.

Hristos este viața însăși. Cel care a trecut prin moarte ca să-l distrugă pe cel ce are puterea morții este Sursa întregii vitalități. De acum este balsam și Doctor în Galaad. (The Faith I Live By, p. 177)

Dacă Isus Hristos este „viața însăși”, ce se întâmplă cu mine când nu mai sunt una cu El, când mă separ de El?

 


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.