ÎNGER AL LEGĂMÂNTULUIÎngerul Domnului i S-a arătat și i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!”
Judecătorii 6:12

Ascultă ediția audio aici.

Ghedeon dorea un semn că Acela care vorbea cu el este Îngerul legământului care pe timpuri acționase în beneficiul lui Israel. Pe vremuri, îngeri ai lui Dumnezeu veniseră la Avraam și rămăseseră la el, să se bucure de ospitalitatea lui. De aceea, Ghedeon l-a rugat și el acum pe Solul ceresc să rămână ca oaspete al său. Dând fuga la cort, a pregătit, din puținul pe care-l avea, un ied și azime, pe care le-a adus și le-a pus înaintea Acestuia. Dar Îngerul i-a poruncit: „Ia carnea și azimele, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama.” Ghedeon așa a făcut și apoi i s-a dat semnul cerut: cu toiagul pe care-l avea în mână, Îngerul a atins carnea și azimele și un foc care a ieșit din piatră a mistuit jertfa. Apoi Îngerul a dispărut. (…)

Tatăl lui Ghedeon, Ioas, care luase parte la apostazia concetățenilor săi, ridicase un mare altar pentru Baal la Ofra, unde locuia, altar la care poporul de acolo venea și se închina. Ghedeon a primit porunca să dărâme altarul acesta, iar pe piatra pe care fusese mistuită jertfa să-I ridice un altar lui Iehovași să aducă acolo jertfe Domnului. Aducerea de jertfe lui Dumnezeu fusese încredințată preoților și nu putea fi îndeplinită decât pe altarul de la Silo; dar Acela care rânduise serviciul ceremonial și căruia Îi aparțineau toate jertfele ce se aduceau avea putere să schimbe prescripțiile cu privire la ele. Eliberarea lui Israel trebuia să fie precedată de un solemn protest față de închinarea la Baal. Ghedeon trebuia să declare mai întâi război idolatriei și numai după aceea putea să conducă poporul în lupta împotriva vrăjmașilor.

Acțiunea a fost realizată în secret, într-o noapte, cu ajutorul slujitorilor. Mare a fost furia bărbaților din Ofra când au venit a doua zi dimineața să se închine la Baal! Ioas – căruia i se povestise despre vizita Îngerului – l-a apărat pe fiul său. „Oare datoria voastră este să apărați pe Baal?”, a întrebat Ioas. „Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață.” Dacă Baal nu era în stare să-și apere propriul altar, cum i se putea încredința apărarea celor care i se închinau?

Gândurile de violență asupra lui Ghedeon au fost date la o parte, iar când el a dat semnalul de război din trâmbiță, bărbații din Ofra au fost printre primii care s-au adunat sub steagul lui. Au fost trimiși soli pretutindeni în propria lui seminție, a lui Manase, dar și în cea a lui Așer, a lui Zabulonși a lui Neftaliși toți au răspuns la chemarea lui. (Patriarhi și profeți, pp. 547, 548)

Cum mă comport cu membrii familiei mele care trăiesc în opoziție cu voia lui Dumnezeu?

 


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.