MARELE VINDECĂTOR


Își vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.
Marcu 16:18

Lumea aceasta este o uriașă leprozerie, dar Hristos a venit să vindece bolnavi și să anunțe eliberarea celor luați captivi de Satana. El era în Sine sănătate și pu­tere. Dădea din însăși viața Sa viață celor bolnavi, năpăstuiți și stăpâniți de demoni. Nu alunga pe nimeni care venea la El după putere vindecătoare. Ştia că aceia care veneau după ajutor își atrăseseră singuri boala, cu toate acestea, n-a refuzat să-i vindece. Şi, atunci când puterea de la Hristos pătrundea în aceste biete suflete, ele erau convinse de păcat și mulți erau vindecați atât de boala lor spirituală, cât și de afecțiunile fizice. Evanghelia încă păstrează această putere și de ce n-am fi și noi martori astăzi la aceleași rezultate?

Hristos simte durerile fiecărui suferind. Când duhuri rele sfâșie trupul omenesc, Hristos simte nenorocirea. Când febra seacă izvorul vieții, El simte agonia. Şi astăzi este tot atât de dispus să-i vindece pe bolnavi cum a fost pe vremea când era El Însuși pe pământ. Slujitorii lui Hristos sunt reprezentanții Lui, canalele prin care acționează El și vrea ca prin ei să-și exercite puterea vindecătoare.

În modul de vindecare folosit de Mântuitorul au fost lecții pentru ucenicii Săi. Într-o ocazie, El a uns ochii unui orb cu tină și i-a spus: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului. (…) El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine” (Ioan 9:7). Vindecarea s-ar fi putut face și numai prin simpla putere a Marelui Vindecător, totuși Hristos S-a folosit de mijloacele simple ale naturii. Nu a încurajat folosirea medicamentelor, dar a aprobat utilizarea remediilor simple și naturale.

Multora dintre bolnavii care se vindecau, Hristos le zicea: „Să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău” (Ioan 5:14). În felul acesta, El ne învață că boala este urmarea călcării legilor lui Dumnezeu, atât a celor naturale, cât și a celor spirituale. Nenorocirea cea mare din lumea aceasta n-ar exista dacă oamenii ar trăi în armonie cu planul Creatorului.

Hristos fusese Călăuza și Învățătorul vechiului Israel și îi învăța că sănătatea este răsplata pentru respectarea legilor lui Dumnezeu. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 823, 824)

Cum poate Hristos simți durerea miliardelor de ființe umane aflate în suferință și să răspundă totuși fiecăreia ca și când ar fi singura ființă de pe pământ?

 Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.