Intermediar între Dumnezeu și oameni


Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16

Ascultă ediția audio aici.

Hristos a fost tratat așa cum meritam noi, pentru ca noi să putem fi tratați așa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptățiți prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viața care era a Lui. „Prin rănile Lui suntem tămăduiți.”

Prin viața și moartea Sa, Hristos a făcut chiar mai mult decât să îndrepte stricăciunile produse de păcat. Scopul lui Satana era acela de a produce o despărțire veșnică între Dumnezeu și om, însă, prin Hristos, ajungem mult mai strâns uniți cu Dumnezeu decât dacă n-am fi căzut niciodată în păcat. Luând natura noastră, Mântuitorul S-a legat de omenire cu o legătură ce nu se va rupe niciodată. El este legat de noi pentru totdeauna. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). El L-a dat nu numai ca să poarte păcatele noastre și să moară ca jertfă pentru noi, ci L-a oferit omenirii decăzute. Ca să ne asigure de planul Său imuabil de pace, Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu să devină membru al familiei umane și să-Și păstreze pentru totdeauna natura umană. Aceasta era garanția că Dumnezeu Își va împlini Cuvântul. „Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui.” Dumnezeu a adoptat natura umană în persoana Fiului Său și a dus-o în cerul preaînalt. „Fiul omului” este Cel care are parte din tronul universului.

„Fiul omului” este Acela pe care-L vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). EU SUNT este Intermediarul dintre Dumnezeu și oameni, unindu-i cu mâinile Sale întinse. Acela care este „sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși” nu Se rușinează să ne numească frați (Evrei 7:26; 2:11). În Hristos, familia pământească și familia cerească sunt unite. Hristos glorificat este Fratele nostru. Cerul este păstrat cu sfințenie în corp omenesc și omenirea este strâns ținută la sânul Iubirii infinite. – Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 25, 26

Gândesc mai departe

Chiar dacă cerul pare atât de departe, Isus m-a legat de locuitorii cerului cu frânghii de dragoste ce nu pot fi rupte. Care este primul lucru pe care îl voi face când îmi voi întâlni familia cerească?Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.