Centru al tuturor bunătăților


Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orânduirile Tale! Psalmii 119:68

Ascultă ediția audio aici.

În natura umană a lui Hristos se află fire de aur care leagă sufletul bietului credincios de Propriul Său suflet de iubire infinită. El este Marele Medic. Venind în lume, El ne-a purtat infirmitățile și poverile. El este Marele Vindecător al tuturor bolilor. Era sărac, totuși era Centrul tuturor bunătăților și binecuvântărilor. El este sursa de putere a tuturor, din care pot să-și tragă puterile toți, în efortul de a deveni copii ai lui Dumnezeu.

Hristos a fost dintotdeauna prietenul celor săraci. El a ales sărăcia și a onorat-o adoptând-o ca parte a Sa. A dezlegat-o pentru totdeauna de dispreț și batjocură prin binecuvântarea rostită celor săraci, moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Aceasta a fost misiunea Sa. Consacrându-Se unei vieți de sărăcie, El a răscumpărat sărăcia din umilința ei. S-a numărat pe Sine printre săraci ca să poată ridica de deasupra sărăciei stigmatul pe care i-l atașase lumea. El știa pericolul iubirii bogățiilor. Aceasta îi pune pe bogați în situația de a nutri dorința de grandoare. Îi învață să-i privească de sus pe cei apăsați de durerea sărăciei. Favorizează apariția debilității minții umane și arată că, în ciuda abundenței bunurilor, bogații nu sunt bogați înaintea lui Dumnezeu.

Caracterul multora a fost modelat de greșita apreciere manifestată față de oamenii bogați pământește. Cel care deține case și terenuri, lăudat și amăgit de respectul arătat de cei din jur, l-ar putea privi cu superioritate pe cel sărac ce deține calități pe care el, bogatul, nu le are. Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. – Manuscrisul 22, 1898

Gândesc mai departe

De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.