Piatra încercată


De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.” Isaia 28:16

Ascultă ediția audio aici.

Răscumpărătorul nostru este „o Piatră încercată”. Proba a fost aplicată, marele test a fost trecut, iar succesul a fost deplin. În El este atins întregul scop al lui Dumnezeu privind salvarea lumii pierdute. Niciodată nu a fost vreo temelie mai aspru testată și verificată decât această „Piatră încercată”. Iahve, Domnul, știe că această piatră de fundație poate susține întreaga construcție. Păcatele lumii întregi au putut fi clădite peste ea. Aleșii Domnului aveau să fie identificați, porțile cerului aveau să fie păstrate deschise pentru toți aceia care vor crede; nespusă slavă avea să le fie dată biruitorilor.

Hristos este „o Piatră încercată”, pusă la probă de ticăloșia ființelor umane. O, Tu, Salvatorul nostru, ai luat povara; ai dat pace și odihnă; ai fost pus la încercare, adeverit de către credincioșii care și-au încredințat încercările lor compasiunii Tale; suferințele lor, iubirii Tale; rănile lor, vindecării Tale; slăbiciunile lor, puterii Tale; golul lor, plinătății Tale și niciodată niciun suflet nu a fost dezamăgit! Isus, Piatra mea încercată, la Tine vin clipă de clipă! În prezența Ta sunt ridicată deasupra durerii. „De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: «Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!»” (Psalmii 61:2).

Este privilegiul nostru să ne bucurăm de comuniune cu Dumnezeu. Sângele Său ispășitor este atât de prețios pentru cel credincios; îndreptățirea neprihănirii Sale, atât de valoroasă! „Cinstea aceasta este dar pentru voi, care ați crezut!” (1 Petru 2:7).

Când meditez asupra acestui izvor al puterii de viață din care ne putem alimenta, sunt întristată că atât de mulți pierd încântarea pe care ar putea-o avea din aprecierea bunătății Sale. Noi ar trebui să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu, crescând în templul cel sfânt al Domnului. „Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună-cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efeseni 2:19,20). Acesta este privilegiul nostru. Cât de uimit este Cerul de starea prezentă a bisericii, care ar putea însemna atât de mult pentru lume, dacă fiecare piatră, așezată la locul ei, ar fi o piatră vie care să lumineze! – Review and Herald, 19 martie 1895

Gândesc mai departe

Este Isus pentru mine o piatră încercată, Cel pe care eu să mă pot baza? Mă încred eu în Isus când trec prin cele mai dureroase încercări?Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.