Tu poți poți alege altceva decât părintele tău


„Fiii lui Core n-au murit.” (Numeri 26:11)

Ascultă ediția audio aici.

Core se remarcă prin faptul că este unul dintre capii răzvrătirii față de Moise și Aaron, verișorii lui. Ellen White îl descrie ca animat de invidie și nemulțumire, fiind inițiatorul revoltei în care sunt cooptați Datan și Abiram, lideri din tribul lui Ruben. Un număr însemnat dintre fruntașii adunării lui Israel – două sute cincizeci de persoane – se alătură acestei mișcări rebele. Intervenția divină este promptă și cumplită. Liderii revoltei, dar și ceata răzvrătiților pier de moarte năprasnică.

În acest context, cuvintele textului biblic de astăzi răsună mângâietor și încurajator. De ce nu au murit și fiii lui Core? Pentru că ei au ales o altă atitudine decât tatăl lor, disociindu-se de fapta acestuia. Pentru că fiecare dintre noi suntem responsabili de deciziile noastre fără să moștenim povara vinovăției părinților noștri: Dumnezeu nu ne socotește culpabili cu privire la greșeli și păcate pe care nu le-am săvârșit.

Poate că părinții tăi nu ți-au oferit cel mai bun exemplu de spiritualitate creștină. Ba chiar poate că s-au răzvrătit față de Dumnezeu și cauza Sa. Poate că, din cauza unor alegeri și fapte greșite ale lor, simți că o pată apasă asupra numelui tău. Îți spun cu bucurie: stă în puterea ta să alegi un alt drum, unul bun, o altă abordare, una luminoasă, a relației tale cu Dumnezeu! Prin călăuzire divină, prin puterea Duhului Sfânt, tu poți rupe lanțul păcatului care ține captivă familia care te-a format – familia părinților tăi. Mai mult, ai datoria față de tine și față de urmașii tăi să rupi acest lanț vicios.

Fiii lui Core au făcut acest lucru. Nu doar că nu au murit, ci au avut privilegiul să Îl slujească onorabil pe Dumnezeu. Știai că doisprezece dintre psalmii Bibliei îi au ca autori?

Alege și tu să fii de partea lui Dumnezeu și rupe moștenirea neagră a trecutului necredincios și rebel!

Doamne, ajută-mă să-Ți dau întâietate chiar față de cei dragi ai mei!

Provocare:

Identifică greșeli moștenite de la înaintași și, cu ajutorul Duhului Sfânt, rupe-te de ele!

Narcis Ardelean
Conferința BanatCursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.