Roada luminii


„Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.” (Efeseni 5:9)

Ascultă ediția audio aici.

În Predica de pe Muntele Fericirilor, Domnul Isus le lansează o provocare urmașilor Săi. „Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. […] Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:14,16). Lumina a fost întotdeauna un simbol al prezenței divine.

Ioan Îl numește pe Isus „lumina oamenilor” (Ioan 1:4) luminând în mijlocul întunericului lumii. Isus Însuși S-a numit pe Sine „Lumina lumii” (Ioan 8:12). Când Îl primim pe Isus, noi începem să reflectăm această lumină către cei din jur. Când adevărata lumină îi luminează pe oameni, ei sunt îndemnați să se ridice și să lumineze (Isaia 60:1-3). Într-un fel asemănător, cetățenii Împărăției trebuie să lase lumina lor să lumineze în lume, împrăștiind întunericul păcatului și al ignoranței în ce privește voia și căile lui Dumnezeu. Ca orice lucru care vine de la Dumnezeu, și lumina aduce roade.

Terminologia folosită în textul de astăzi ne duce în mod indubitabil către roada Duhului. Lumina lumii vine de la Duhul Sfânt și aduce roade vizibile pentru oricine. Termenul „roadă” este folosit aici în sensul de rezultat sau consecință. După cum întunericul este distrugător pentru creștere și roadă, tot așa lumina este esențială pentru amândouă. Bunătate, neprihănire, adevăr – aceasta este cetatea așezată pe un munte. Aceasta este definiția creștinului. Aceasta este lumina pe care o va răspândi.

Pot exista și alte roade, dar pe acestea nu le omite. Trăiește neprihănirea, susține adevărul și îmbracă-le în bunătate!

Doamne, mă rog astăzi ca tinerii care Te-au cunoscut să fie lumini aducătoare de semnificație pentru cei din jurul lor!

Provocare:

Cu siguranță cunoști un tânăr flămând. Oferă-i astăzi un pachețel cu mâncare! Pentru o mai deplină asemănare cu textul de astăzi, poți alege câteva fructe.

Rubin Atomei
Conferința Moldova

 Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.