Numele Lui cel Sfânt


„Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.” (Exodul 20:7)

Ascultă ediția audio aici.

Biblia vorbește foarte mult despre Numele Domnului. Fără a fi o formulă magică, asemenea incantațiilor păgâne, acesta era mai degrabă o invocare conștientă a puterii și a autorității Sale, a harului și a bunătății Sale. A rosti Numele Domnului era un angajament și un privilegiu, o formă de intimitate specială cu Dumnezeu.

Noul Testament nu schimbă felul de raportare la Dumnezeu și nici respectul pentru El. Jertfa Domnului Isus pe cruce, dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru om, ar trebui să ducă la o reverență și mai mare, la un respect și mai profund.

Nu ar trebui să uităm că felul în care vorbim despre Dumnezeu arată imaginea pe care o avem despre El, dar, în același timp, ne întărește această înțelegere la care deja am ajuns și îi ajută și pe alții să Îl cunoască. Copiii noștri, înainte de a-L descoperi ei înșiși pe Dumnezeu în Scriptură, Îl observă pe buzele noastre și în viața noastră.

Lipsa de respect pentru Numele Lui sfânt nu înseamnă doar folosirea unor cuvinte ireverențioase, ci și referințele lipsite de sens, întâmplătoare sau neglijente, parte a unor clișee de vorbire comune sau chiar un mod de viață ce contrazice flagrant cuvintele frumoase pe care le rostim despre Dumnezeu.

Contemplarea iubirii Sale, a intervențiilor Sale în istoria sacră, dar și în viața noastră ne va duce la o iubire mai profundă, care se va da pe față prin cuvintele noastre. Lauda și recunoștința izvorăsc dintr-o inimă care se întâlnește în fiecare zi cu Dumnezeu, care prețuiește relația cu El.

Prezența lui Dumnezeu în viața copiilor Săi se oglindește nu doar în cuvintele spuse despre El. Întreaga lor vorbire, atât în formă, cât și în conținut, arată că ei au învățat de la El să fie „blânzi și smeriți cu inima” (Matei 11:29).

Fie ca cei cu care ne întâlnim și cei din familia noastră să vadă din cuvintele noastre, spuse natural, că noi Îl iubim pe Dumnezeu și ne bucurăm de privilegiul de a-L cunoaște și de a rosti Numele lui cel sfânt.

Doamne, învăță-ne să prețuim Numele Tău și să îl rostim cu reverență atât cu buzele, cât și cu faptele noastre!

Provocare:

Ia-ți astăzi un timp suplimentar să meditezi la viața Domnului Isus! Împărtășește cu cei din familia ta lucrurile descoperite!

Adrian Neagu
Editura Viață și SănătateCursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.