Tot ce a poruncit El


„Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.” (Matei 28:20)

Ascultă ediția audio aici.

De mic m-au fascinat cărțile. Citeam uneori noaptea la lumina roșiatică de la rezistența radiatorului. Până la vârsta de 8 ani, când am intrat în biroul fratelui pastor, credeam că tata are cele mai multe cărți. Uneori citeam mergând pe jos spre școală. Apoi am descoperit biblioteca din oraș. Mă întrebam cât mi-ar trebui să citesc toate cărțile. Zâmbești? Probabil că, cel puțin o dată, ți-ai pus și tu această întrebare.

În lume sunt multe biblioteci mari. Cea mai mare, după anumite criterii, este Biblioteca Congresului din SUA, care are peste 30 de milioane de cărți și peste 61 de milioane de manuscrise și colecții unice. De câțiva ani au apărut bibliotecile on-line. Cât timp ar fi necesar să citim tot ce este scris într-un singur domeniu?!

E fascinant să aprofundăm, să ne îmbogățim cunoștințele și sufletele. Citind, ne formăm propria perspectivă asupra vieții, pe care tindem mai apoi să o transmitem. Dacă Pavel sugerează să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun (1 Tesaloniceni 5:21), „în misiunea încredințată ucenicilor Săi, Domnul nu numai că a indicat lucrarea pe care trebuiau să o săvârșească, dar le-a dat și solia. El a spus: «Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.» Ucenicii trebuiau să-i învețe pe oameni ce învățaseră de la Hristos. Aici sunt cuprinse nu doar cuvintele pe care li le spusese El personal, ci și acelea pe care le spusese prin toți profeții și învățătorii Vechiului Testament. Învățătura omenească este lăsată pe dinafară. Nu este niciun loc pentru tradițiile, pentru teoriile și raționamentele omenești […]. Slujitorii lui Hristos nu trebuie să-i învețe pe oameni niciuna dintre acestea. Comoara care le-a fost încredințată ucenicilor pentru a o vesti lumii este: «Legea și profeții», împreună cu raportul cuvintelor și al faptelor Sale” (Ev, p. 9).

Doamne, ajută-mă să formez ucenici care să păzească tot ce ne-ai poruncit Tu!

Provocare:

Identifică ce ți-a poruncit ție Domnul Isus!

Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord

 Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.