Câinii au suflet?


Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră, care va veni după voi; cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele, şi toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ. (Geneza 9:9-10)

Ascultă ediția audio aici.

Îmi amintesc că, într-o zi, în timpul unor colocvii consacrate unor teme religioase organizate sub patronajul reginei Sofia a Spaniei pentru Fundación Pensamiento y Ciencia Contemporáneos [Fundația Gândire și Știință Contemporană], am discutat conceptele biblice de corp, suflet și duh. Ființa omenească nu este un suflet care se separă sau iese din trup când acesta moare. Ființa omenească este un suflet. „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu” (Geneza 2:7). Sufletul ființei umane este viața individualizată, este sinonimul persoanei și desemnează, trup și suflet, omul în totalitatea sa. Suflet și viață sunt termeni interschimbabili care dispar odată cu moartea: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18:20).

Probabil puțin confuză, aceste concepte fiind noi pentru ea, și presupunând că sufletul este un principiu vital caracteristic numai omului, regina m-a întrebat: „Câinii au suflet?” Nu știu ce ați fi răspuns, dar eu nu am ezitat nicio clipă: „Da, Maiestate, au suflet, dar un suflet de câine…”

Termenul evreiesc tradus prin suflet este néfesh, care desemnează viața în vitalitatea ei; este vorba despre sensul pe care tradiția Vechiului Testament și iudaismul o dau acestui cuvânt. Biblia afirmă despre néfesh ceea ce noi afirmăm despre viața însăși: începe și se sfârșește, putem să o pierdem sau să o păstrăm, se poate însănătoși sau înceta (Jud. 16:30; 1 Împ. 3:11; Isaia 53:12). Néfesh nu este nemuritor prin sine însuși. Iar omul și animalele sunt suflete distincte. În versetul de astăzi, Dumnezeu îi spune lui Noe că face un legământ cu el și cu familia lui și cu „toate néfesh care sunt cu voi”. Majoritatea versiunilor traduc acest cuvânt prin „ființe vii” (aici, viețuitoare), dar termenul evreiesc este suflet, néfesh. Așadar este vorba despre néfesh-ul animalelor.

Să ne amintim astăzi că Îi datorăm viața lui Isus. Să luăm decizia de a da tot ce avem mai bun pentru a aduce onoare și glorie Tatălui ceresc.Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.