Marele mesaj al Sfintei Cine


Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până va veni El. (1 Corinteni 11:26)

Ascultă ediția audio aici.

„Unul dintre cele mai memorabile momente ale serviciilor divine este celebrarea Sfintei Cine, când credincioșii se împacă cu Dumnezeu și primesc iertarea. Totuși, sunt câteva cuvinte pe care le uităm adesea în aceste ocazii atât de solemne: „Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până va veni El” (1 Corinteni 11:26). Slujba de împărtășire are un important mesaj central: „Serviciul comuniunii arată spre a doua venire a lui Hristos. El a fost desemnat pentru a păstra această nădejde vie în mintea ucenicilor. Ori de câte ori se întâlneau pentru a comemora moartea Sa, ei își aminteau cum El a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: „Beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de-acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu” (Matei 26:27-29). În perioada de strâmtorare care a urmat, ei au găsit mângâiere în nădejdea revenirii Domnului lor. Nespus de prețios era pentru ei gândul: „Pentru că ori de câte ori mâncați din această pâine și beți din acest pahar, vestiți moartea Domnului până va veni El” (1 Corinteni 11:26)” (Sfaturi pentru biserică, p. 405).

Dacă Sfânta Cină este un ritual celebrat pentru a proclama revenirea lui Isus în această lume, nu ar trebui să încetăm să luăm parte la eveniment. Ne amintește că nu suntem singuri în această lume de păcat, pentru că El revine curând și iubirea Lui ne ajută să rămânem uniți pentru a birui orice obstacol. „Dragostea lui Isus, cu puterea ei de constrângere, trebuie menținută proaspătă în memoria noastră. Domnul Hristos a instituit acest serviciu ca să poată vorbi simțurilor noastre despre dragostea lui Dumnezeu, care a fost manifestată în favoarea noastră. Nu poate exista unitate între sufletele noastre și Dumnezeu decât prin Hristos. Unitatea și dragostea dintre frați trebuie cimentată și făcută eternă prin dragostea lui Isus. Și nimic mai puțin decât moartea Domnului Hristos nu poate face această dragoste eficientă pentru noi. Doar prin moartea Sa, noi putem privi cu bucurie spre a doua Lui venire. Sacrificiul Lui este centrul nădejdii noastre. Asupra acestuia trebuie să ne fixăm credința noastră” (Sfaturi pentru biserică, pp. 405–406).

Să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta Cină și data viitoare să nu ezităm să participăm.


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.