Hristos sau Barbara

Când erau adunaţi la un loc, Pilat le-a zis: „Pe care voiţi să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numeşte Hristos?” (Matei 27:17)

Ascultă ediția audio aici.

Dintre toate contrastele scenelor patimilor, cel mai surprinzător și semnificativ moment este, fără îndoială, relatarea despre Hristos și Baraba. Cine era Baraba? Adunând toate datele biblice, știm că era un prizonier celebru care, conform unor manuscrise antice, se numea Isus Baraba. Era bandit și asasin. Ellen White adaugă: „Acest om pretinsese că este Mesia. El își arogase autoritatea de a stabili o nouă ordine a lucrurilor pentru a îndrepta lumea. Amăgit fiind de Satana, el pretindea că tot ceea ce obținea prin furt și jaf era proprietatea lui. Prin mijloace satanice, el făcuse lucruri extraordinare, își câștigase simpatia poporului și stârnise revolta împotriva conducerii romane. Sub masca entuziasmului religios, era un tâlhar împietrit, gata de orice, dedat la răscoală și cruzime” (Hristos, Lumina lumii, p. 634).

Pilat a vrut să se folosească de frapantul contrast moral și uman care exista între Hristos și Baraba pentru a trezi în popor simțul dreptății și simpatia față de Isus. „Pe care voiţi să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numeşte Hristos?” Răspunsul părea evident, dar Pilat se înșela: „Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să-l ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare” (Matei 27:17-23) și răspunsul poporului a fost că îl alege pe Baraba. Când Pilat a vrut să intervină din nou în favoarea lui Isus, au strigat și mai tare: „Răstignește-L!”

Care a fost procesul psihologic care a dus la acest absurd, inegal, nedrept, infam și crud răspuns? Dumnezeu ne descoperă voința Sa și ne convinge prin intermediul conștiinței, iluminată și curățată de către Duhul Sfânt. Liderii religioși de la Ierusalim și-au închis conștiința prin trei acțiuni regretabile: în primul rând, Îl condamnaseră pe Isus la moarte înainte de a-L fi judecat; în al doilea rând, au urzit o serie întreagă de intrigi pentru a-și pune în practică planurile; în al treilea rând, au manipulat poporul să ceară eliberarea lui Baraba, l-au ameninţat subtil pe Pilat că, dacă L-ar fi eliberat pe Isus, ei i-ar fi făcut plângere la Cezar.

Patimile se dezlănțuie atunci când conștiința este anihilată și astfel se pot comite cele mai înspăimântătoare fapte și se pot face alegerile cele mai absurde. Atunci când avem de ales între Hristos și „Baraba”, putem ști cu certitudine prin influența căruia dintre ei vom avea o conștiință curată și luminată.

Astăzi este șansa noastră să Îl alegem pe Isus. Să facem această alegere și să decidem să ne trăim viața așa încât să onorăm Numele Său.


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.