Am fost acolo!


În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine, cu ochii noştri, mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. (2 Petru 1:16-18)

Ascultă ediția audio aici.

Unul dintre marile secrete ale succesului apostolilor în evanghelizare a fost faptul de a putea spune că au fost martorii a ceea ce predicau. În prima sa epistolă, Ioan scrie: „Ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1:3). Iar în textul de astăzi, Petru ne confirmă că a fost acolo, pe muntele sfânt, în momentul Schimbării la Față, alături de Învățătorul, și că a auzit vocea Tatălui spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Petru nu a putut să uite niciodată acest apogeu al slujirii Mântuitorului. Predicarea sa se baza pe o experiență reală cu Isus Hristos, pe care Îl văzuse în toată slava.

De unde vine puterea mesajului biblic? Fără nicio îndoială, din puterea lui Dumnezeu. Ceea ce umple de entuziasm mesajele Bibliei este faptul că oamenii L-au văzut personal pe Domnul și I-au auzit vocea adresându-se clar urechilor omenești. Ce trist este să asculți un sol vorbind fără convingere despre sfânta Evanghelie a lui Hristos! Fără să fie conștienți, „cei care au doar o cunoaștere teoretică a adevărului, atingându-l doar cu vârful degetelor, care nu au așezat principiile adevărului vieții în sanctuarul lăuntric al sufletului, ci l-au ținut în curtea de afară”, se găsesc pe un teren periculos. Ei „nu vor vedea nimic sacru în istoria acestui popor care i-a făcut ce sunt în prezent și i-a determinat să fie niște misionari hotărâți în lume. Adevărul pentru acest timp este prețios, dar cei ale căror inimi nu au fost zdrobite, căzând pe stânca Hristos Isus, nu vor vedea și nu vor înțelege ce este adevărul. Ei vor accepta doar ce este în acord cu ideile lor și vor începe să pună o altă temelie decât cea care a fost așezată. Ei își vor măguli vanitatea și prețuirea de sine crezând că sunt capabili să înlăture stâlpii credinței noastre și să pună în locul lor niște stâlpi concepuți de ei” (Schițe din viața mea, p. 373).

În această dimineață, avem privilegiul să privim slava lui Dumnezeu prin Cuvântul Său. Să îi dedicăm tot timpul de care avem nevoie, ca să creștem spiritual.

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.