Ce m-a învățat viața (1)


Ei aduc roade şi la bătrâneţe; sunt plini de suc şi verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, stânca mea, în care nu este nelegiuire. (Psalmii 92:14-15)

Ascultă ediția audio aici.

Aș vrea să rezum într-un dublu decalog ce am învățat din proprie experiență, selectând câteva criterii care m-au călăuzit de-a lungul vieții mele creștine și pastorale. Să începem cu viața în domeniul spiritual:

1. Călăuzirea divină: „Domnul este bun şi drept, de aceea arată El păcătoşilor calea.” (Psalmii 25:8)

2. Mântuirea, ca obiectiv al vieții: Conform lui Diego Jose de Cadiz, cunoașterea adevărată rezidă în aceea că omul se desăvârșește prin har, pentru că, în cele din urmă, cel mântuit capătă cunoaștere, pe când cel care nu e mântuit nu știe nimic.

3. Privirea ațintită la Isus: „Să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus.” (Evrei 12:1-2)

4. Rămânerea în sânul familiei: „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi. […] Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)

5. Viziune pentru viitor: „Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a uita calea pe care ne-a condus Domnul și învățătura Sa din istoria trecutului nostru.” (Life Sketches, 196/l902, din Evenimentele ultimelor zile, p. 50)

6. Căutarea păcii interioare: „Ceea ce îți trebuie însă este pacea: iertarea, pacea și iubirea cerului în suflet.” (Calea către Hristos, p. 35)

7. Îngrijirea trupului, care este un templu: „Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. […] Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:19-20)

8. Speranță îndelungată și rodnică: „Încă puţină, foarte puţină vreme” şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi.” (Evrei 10:37)

9. Sfințirea, ca ideal de viață: „Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3:13-14)

10. Esențialul în viața omului: „Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.” (Eclesiastul 12:13)

Aceste reguli sunt și vor rămâne întotdeauna elemente fundamentale pentru a învăța să trăim. Începând de astăzi, să le folosim!

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.