Sunați din trâmbiță în Sion!


Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii. Şi chiar pruncii de la ţâţă! […] Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău!” (Ioel 2:15,17)

Ascultă ediția audio aici.

Dintre toți profeții care au chemat Israelul la pocăință, Ioel este cel care a adresat cele mai vehemente apeluri. Folosind un limbaj care să atragă atenția, a cerut poporului să se adune într-o întrunire sfântă, în sunetul trompetelor, și să țină post, să plângă cu părere de rău pentru păcatele săvârșite, să se îmbrace în sac, să își sfâșie inimile, să se întoarcă la Domnul, iar preoții să implore iertarea divină. Care era scopul acestui apel înduioșător la reînnoirea consacrării?

Motivul era triplu: în primul rând, un val de lăcuste urmat de o secetă persistentă au făcut ca orice rod al câmpului să dispară, orice mijloc de subzistență al poporului, inclusiv vinul, uleiul și făina destinate ofrandelor și darurilor pentru templu. În al doilea rând, lăcustele, asemenea cailor de război, și seceta, la fel ca focul care distruge totul, erau un preludiu simbolic al apropiatei invazii caldeene. În al treilea rând, aceste dezastre erau o preînchipuire a zilei Domnului: „Vai! ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. […] Dar mare este ziua Domnului şi foarte înfricoşată. Cine o poate suferi?” (Ioel 1:15; 2:11). Oferind limbajului său un sens escatologic, Ioel se referă la lăcuste ca la mesagerii divini ai dezastrelor iminente. Ellen White spune că profetul Ioel descrie starea Terrei în timpul celei de a patra plăgi, cea care precedă exact momentul revenirii lui Hristos (Evenimentele ultimelor zile, p. 172).

Ioel nu arată cu degetul greșelile poporului și nu numește niște păcate, așa cum au făcut alți profeți, deoarece scopul lui este de a motiva poporul să vină înaintea lui Dumnezeu cu umilință și pocăință, fiecare după nevoile lui. În acest sens, mesajul lui Ioel este unul universal, adresat poporului lui Dumnezeu din toate epocile istoriei și cu atât mai mult celor ce trăiesc în apropiata venire a zilei Domnului! Ioel, profetul Cincizecimii, al ploii timpurii și târzii, este un profet şi pentru poporul adventist. Și nu există chemare fără făgăduință. Binecuvântările anunțate de Ioel ca răspuns la redeșteptarea religioasă sunt trei la număr: prosperitate materială și spirituală, o mare revărsare a Duhului Sfânt, îndreptățire și apărare a poporului lui Dumnezeu la judecata popoarelor din valea lui Iosafat.

Să urmăm porunca profetului fără nicio clipă de întârziere: „Sunați din trâmbiță în Sion!”

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.