Cum trebuie să ne educăm copiii


Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil şi ce va fi de făcut? (Judecătorii 13:12)

Ascultă ediția audio aici.

Manoah și soția sa Îl rugaseră de multe ori pe Domnul să îi elibereze de opresiunea filistenilor, iar Dumnezeu le-a răspuns încredințându-le responsabilitatea de a-l crește și de a-l educa pe următorul judecător al lui Israel. Este evidentă preocuparea acestor părinți de a respecta cu fidelitate porunca Domnului. Dornic să audă personal mesajul divin, Manoah s-a rugat ca Îngerul să revină și să repete instrucțiunile. La fel ca pe vremea lui Manoah, și astăzi copiii noștri trebuie să fie crescuți sub privirea Cerului, pentru că ei sunt o moștenire care vine de la Dumnezeu (Psalmii 127:3).

Răspunsul Îngerului Domnului stabilea că mama și fiul se vor abține de la băuturi alcoolice și de la alimente necurate, pentru că băiatul urma să fie consacrat ca nazireu dinainte de nașterea sa (Judecătorii 13:7; 14). Nazireatul presupunea luarea unui angajament de consacrare lui Dumnezeu, temporar sau pe viață, în vederea împlinirii unei misiuni. Nazireul nu trebuia să își taie părul și nici să se apropie de un cadavru. Era un fel de preot laic. Este evident că Samson, devenit adult, nu a respectat întotdeauna jurământul nazireatului.

Biblia oferă un întreg program de educare. Dumnezeu ne dă prin ea instrucțiuni, sfaturi, porunci, exemple de educare a copiilor. Pentru ei, căminul și școala sunt alma mater, sufletul de la care se încarcă, matrița care dă formă personalității și caracterului. Shema pe care evreii trebuiau să o recite de trei ori pe zi privind spre Ierusalim pur și simplu spune: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula” (Deuteronomul 6:4-7).

Această Shema este unul dintre motivele pentru care raporturile dintre membrii familiilor evreiești sunt excelente, chiar și în zilele noastre. În aceeași ordine de idei, profetul Maleahi anunța o reformă specială la acest capitol, în rândurile familiei adventiste, înainte ca ziua cea mare și înfricoșată a Domnului să sosească (Maleahi 4:5-6). La rândul său, Ellen White a consacrat familiei creștine și educării copiilor 2 500 de pagini din scrierile sale.

Să Îi cerem astăzi Domnului să ne învețe cum putem să ajutăm alte persoane să se apropie de El. Slujirea noastră este foarte importantă.

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.