O întâlnire cu Dumnezeu

Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor! (Ieremia 15:16)

Vocația profetică a lui Ieremia s-a manifestat pe când nu era încă născut: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam şi mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor” (Ieremia 1:5). Și-a primit darul profetic cu porunca divină de a-și începe misiunea pe când nu era decât un copil. A răspuns: „Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil” (Ieremia 1:6). Însă Domnul i-a garantat ajutorul Său: „Apoi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele în gura ta” (Ieremia 1:9). Mai târziu, profetul a relatat ce a reprezentat pentru viața sa această întâlnire personală cu Cuvântul lui Dumnezeu: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor!” (Ieremia 15:16).

Misiunea lui Ieremia nu a fost ușoară. A fost chemat să fie profet într-o perioadă de apostazie și criză politică în regatul lui Iuda, pentru a comunica poporului răzvrătit mesajele divine care anunțau consecințe dure. Și-a pierdut curajul în fața opoziției tuturor și a vrut să renunțe la Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu a reușit. Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot” (Ieremia 20:7,9). Experiența lui Ieremia se poate aplica la întâlnirea pe care o avem noi cu Dumnezeu când citim Cuvântul Său. Dumnezeu îi vorbește omului prin paginile Bibliei. Ni se adresează, ne cheamă din nou, ne cere să renunțăm la un stil de viață, ne arată care este voia Sa, ne dezvăluie planurile Sale, ne consolidează credința și speranța. Și noi reacționăm adresându-I-ne, fie cu puternice îndoieli, fie cu încredere, fie cu devoțiune și sacrificiu, loialitate și dragoste. Dar, oricare ar fi cazul, dacă dovedim o căutare sinceră a lui Dumnezeu și întâlnirea noastră cu El este reală, citirea Cuvântului Său nu ne poate lăsa vreodată indiferenți. Este ceea ce Ellen White formulează astfel: „Cel care studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu un spirit sincer și educabil, căutând să-i înțeleagă adevărurile, va fi adus în legătură cu Autorul lui și nu există vreo limită a posibilităților lui de dezvoltare, în afară de cazul în care alege el însuși aceasta” (Educație, p. 97).

Credeți că întâlnirea cu Dumnezeu este posibilă și doriți să experimentați puterea Cuvântului? Deschideți-I ușa inimii și veți fi martori ai unor mari minuni în viața voastră.

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.