Biblia a avut dreptate

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Titlul devoționalului de astăzi este cel al unei cărți interesante scrise de Werner Keller în 1981. Biblia a avut dreptate (The Bible was right) are ca scop să demonstreze prin descoperiri arheologice că Biblia ne vorbește despre evenimente și personaje veridice și că, pentru anumite perioade ale istoriei antice, ea a fost, timp de secole, singurul document disponibil. Săpăturile arheologice au făcut „pietrele să vorbească”, scoțând dintre dărâmături o mulțime de mărturii fără glas ale relatărilor biblice, răspunzând astfel într-o manieră satisfăcătoare unei serii de întrebări prin care mulți se opuneau până atunci conținutului istoric al cărților sfinte.

În 1980, Seminarul Adventist din Collonges publica o lucrare colectivă numită Daniel. Întrebări dezbătute, care aborda unele dintre enigmele cărții lui Daniel, considerate a fi erori istorice. De exemplu, Nebucadnețar este menționat ca fiind constructorul noului Babilon (Daniel 4:30). Or, niciunul dintre istoricii clasici – Herodot, Strabon sau Pliniu – nu amintește de lucrul acesta. Cu toate acestea, descoperirile arheologice au coroborat afirmațiile Bibliei cu expresii akkadiene similare celor folosite de profetul Daniel. Nebunia de care a suferit Nebucadnețar timp de șapte ani nu a fost nici ea dovedită de surse extrabiblice și comentatorii cărții lui Daniel au semnalat că autorul ar fi confundat boala lui Nebucadnețar cu cea a unui alt rege caldeean, Nabonid, boală menționată pe un cilindru de argilă numit Rugăciunea lui Nabonid. Dar analiza unei tăblițe cuneiforme păstrată la British Museum a confirmat că Nebucadnețar a suferit de tulburări mentale care l-au împiedicat să se ocupe de treburile curții. În același fel se poate discuta și despre subiectul „regelui-fantomă Belșațar”, pe care Daniel îl prezintă ca fiind ultimul rege al Babilonului și care nu era atestat de niciun document antic. Or, o altă descoperire datând din epoca lui Nabonid demonstrează fără urmă de îndoială că Belșațar a existat și că a fost fiul lui. Documentul mai spune că regele i-a încredințat regatul odată ce el s-a îmbolnăvit și s-a retras la Teima, unde și-a petrecut zece ani pentru a se îngriji. Ce bucurie că veridicitatea Bibliei a fost confirmată! „Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

Și filosoful Dietrich von Hildebrand adaugă: „Nu va fi niciodată posibil să existe contradicție între adevărul revelat și știință. Interpretările filozofice eronate pot fi incompatibile cu adevărul revelat, nu descoperirile științifice însele. Toate contradicțiile între descoperirile științifice și adevărul revelat nu sunt nimic altceva decât aparente contradicții” (The Trojan horse in the City of God, pp. 46, 47).

Să trăiți având liniștitoarea încredințare că Biblia este adevărul lui Dumnezeu.

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.