Exemplul lui Ioan Botezătorul

A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. (Ioan 1:6)

Nașterea lui Ioan Botezătorul fusese prezisă de profeți și, în legătură cu acest eveniment, un înger a fost trimis la Zaharia ca să-l înștiințeze. Solul ceresc a poruncit tatălui să crească copilul respectând obiceiuri stricte de cumpătare.

Ioan nu se simțea suficient de puternic pentru a se împotrivi presiunii mari a ispitei pe care ar fi întâmpinat-o în mijlocul societății. S-a temut că obiceiurile ce predominau între iudei aveau să-i afecteze caracterul și a luat decizia de a se separa de lume și a face din pustie căminul său… Departe de a se simți singur, trist sau disperat, el s-a bucurat de viața sa simplă și retrasă, iar obiceiurile sale temperate l-au ajutat să-și păstreze simțurile nepervertite. (…)

Ioan avea o lucrare deosebită de făcut pentru Dumnezeu. El trebuia să se ocupe de păcatele și nechibzuințele oamenilor. Pentru a putea corespunde pentru această lucrare publică importantă, trebuia să se califice căutând cunoștință de sus. El trebuia să mediteze și să se roage și, prin studiu, să se familiarizeze cu profețiile și să cunoască voia lui Dumnezeu. Departe de lumea ocupată, ale cărei griji și plăceri ispititoare i-ar fi distras mintea și i-ar fi pervertit gândurile și închipuirile, el era în contact cu Dumnezeu și cu natura. Prin obiceiurile sale stricte de cumpătare, el și-a asigurat o sănătate fizică, mintală și morală.

Ioan s-a obișnuit cu lipsurile și cu greutățile, pentru a fi în stare să stea în mijlocul oamenilor neclintit de circumstanțe, precum stâncile și munții din pustie care îl înconjuraseră timp de treizeci de ani. O mare lucrare se afla în fața lui și era necesar ca el să-și formeze un caracter care să nu se abată de la ceea ce este bine și de la datorie prin nicio influență din jur. (…)

Ioan constituie un exemplu pentru… oamenii din aceste vremuri din urmă, cărora le-au fost încredințate adevăruri importante și solemne. Dumnezeu dorește ca ei să fie cumpătați în toate lucrurile. El dorește ca ei să fie conștienți de nevoia de a-și tăgădui apetitul și de a-și păstra pasiunile sub controlul rațiunii. Acest lucru este necesar pentru ca ei să poată avea tărie morală și puterea de a discerne între ceea ce este bine și ceea ce este rău, între adevăr și minciună. Există o lucrare de făcut pentru fiecare… în via Domnului și El dorește ca toți să fie calificați pentru a-și îndeplini util partea. – Youth’s Instructor, 7 ianuarie 1897

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.